Positiesensoren

Ontdek meer over Positiesensoren
Filter
Filter
1-9 / 9 resultaten

Keuzehulp

Naderingssensoren

Naderingssensoren worden gebruikt voor binaire terugkoppeling van de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen. Dit zijn sensoren die het magnetisch veld van de zuigermagneet detecteren via een magnetisch veld of reedcontact.
Ze worden op de gewenste schakelpositie in de T-groef of rond groef van de cilinder gemonteerd en geven een genormaliseerd 24 V-schakelsignaal af wanneer het magnetisch veld van de zuiger wordt gedetecteerd.
Het schakelaarprogramma bevat producten voor alle standaardtoepassingen en biedt ook oplossingen voor speciale industriële segmenten.
De magnetische veldsterkte van de zuiger en de geometrie van de sensorgroeven zijn niet genormaliseerd of gestandaardiseerd in de markt. Beide kunnen door elke cilinderfabrikant vrij worden gekozen.
Festo ontwikkelt zowel de cilinder- als de cilindersensortechnologie en kan daarom de naderingssensoren veilig en betrouwbaar ontwerpen voor de eigen aandrijvingen.

Inductieve sensoren

Een inductieve naderingsschakelaar is een sensor die contactloos, d.w.z. zonder directe aanraking, reageert op het naderen van een metalen of galvanisch object.
Voordelen:
• geen mechanische slijtage, dus langere levensduur
• geen uitval door vervuilde of gelaste contacten
• geen contactbotsing en dus geen schakelfouten
• hoge schakelfrequenties
• trilvast
• hoge beschermingsgraad door volledig ingekapselde behuizing
• willekeurige inbouwpositie

Positiesensoren

Positiesensoren zijn eigenlijk universeel toepasbare positietransmitters.
Bovendien zijn er complexere of programmeerbare oplossingen beschikbaar als positiesensoren, die geoptimaliseerd zijn voor bepaalde aandrijvingen en alleen voor deze aandrijvingen kunnen worden gebruikt.
Een ander productsegment vormen de encoders. Deze zijn vooral nodig voor servopneumatiek en worden gebruikt bij bepaalde servopneumatische regelaars.
Positietransmitters worden gebruikt voor de analoge terugkoppeling van de zuigerbeweging in een bepaald detectiebereik in toepassingen zoals inpersen, schroeven, klemmen, afkeurdetectie, enz. Ze zijn in staat om het magnetisch veld van de zuigermagneet over een groot bereik te detecteren en te evalueren met een hoge positieherhaalnauwkeurigheid. De informatie wordt geleverd als een gestandaardiseerd analoog signaal van 0-10 V, 4-20 mA of via IO-Link. Bovendien bieden de apparaten programmeeropties voor de voorevaluatie van de signaalinformatie direct in de transmitter.
De magnetische veldsterkte van de zuiger en de geometrie van de sensorgroeven zijn niet genormaliseerd of gestandaardiseerd in de markt. Beide kunnen door elke cilinderfabrikant vrij worden gekozen.
Festo ontwikkelt zowel de cilinder- als de cilindersensortechnologie en kan daarom de positiesensoren veilig en betrouwbaar ontwerpen voor de eigen aandrijvingen.

Druk- en vacuümsensor

Druk- en vacuümsensoren meten de druk aan de drukingang van de sensor.
Met behulp van een in de sensor geïnstalleerde drukmeetcel wordt de positieve of negatieve druk, die op de sensor wordt uitgeoefend, vergeleken met de omgevingsdruk (relatieve drukmeetcel) en als elektrisch signaal afgegeven.
Een druk- of vacuümsensor detecteert vaak of een toegepast vacuüm boven of onder een gedefinieerde schakeldrempel ligt en geeft deze informatie als een binair, elektrisch signaal door. De elektrische uitgang is echter ook mogelijk als een analoog signaal dat evenredig is aan de toegepaste druk.

Debietmeter

Debietsensoren meten het debiet van vloeibare of gasvormige media. Ze worden gebruikt om het volume of de massastroom die door een controlesysteem gaat te controleren.
Eenvoudiger zogenaamde debiettransmitters beelden de fysieke gemeten variabele af in de vorm van een elektrisch signaal.
Het grotere deel van de debietsensoren biedt digitale schakeluitgangen of zelfs digitale en analoge uitgangen.

Optische sensoren

Optische sensoren genereren licht (zender) en evalueren het gereflecteerde licht in de ontvanger opnieuw. Deze sensoren detecteren objecten en hun karakteristieken bijvoorbeeld door lichtonderbreking of verandering van de lichtintensiteit. Er zijn verschillende basisprincipes: diffuse mode sensoren, diffuse mode sensoren met achtergrondonderdrukking, retroreflectieve sensoren, kleursensoren, afstandssensoren, gaffelfotocellen, enz.

Signaalomvormers

De signaalomvormer zet analoge signalen om in digitale schakelsignalen. De aansluiting op het bovenliggende systeem gebeurt via schakeluitgangen of via een IO-Link-interface.
De schakeluitgangen kunnen worden geconfigureerd om een drempelwaarde, een signaalbereik of een signaalverandering te bewaken.

Luchtspleetsensoren

Een luchtspleetsensor wordt gebruikt voor een veilige en contactloze afstandsbewaking van objecten tot een gedefinieerde meetkopgeometrie, gebaseerd op een pneumatische meetmethode. Door de pneumatische methode is het gebruik onder ruwe omgevingscondities mogelijk. Het detectiebereik van het systeem ligt tussen 20 μm en 200 μm.