Aandrijvingen

Aandrijvingen

Voor fabrieksautomation bieden wij bij Festo aandrijvingen voor een uiteenlopende toepassingen. Naast pneumatische aandrijvingen, die bijzonder gemakkelijk en kosteneffectief in bedrijf te stellen zijn, bieden wij ook servopneumatische positioneersystemen voor gecontroleerde pneumatische positioneringstechniek en elektrische aandrijvingen voor flexibele lineaire of roterende positionering. Zo worden onze aandrijvingen in talrijke industrietakken gebruikt als het middelpunt van de pneumatische en elektrische regel- en aandrijvingstechniek.

Toepassing van aandrijvingen

Klassieke toepassingen voor pneumatische aandrijvingen zijn mechanische bewegingen zoals klemmen, heffen, neerlaten, grijpen, stoppen en nog veel meer. Servopneumatische aandrijvingen worden – vanwege het comprimeerbare aandrijvingsmedium lucht – vooral in de "zachtere" positioneringstechniek toegepast. Typische toepassingsgebieden voor elektrische aandrijftechniek zijn te vinden in de gehele automatiseringstechniek, vooral op het gebied van positionering.

Pneumatische aandrijvingen

Het assortiment pneumatische aandrijvingen van Festo bestaat uit zuigerstangcilinders en zuigerstangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkcilinders, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klem- en spancilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen en balg- en membraancilinders. Bovendien bieden we vele normcilinders met gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingsinterfaces aan. Wat deze afmetingen betreft, zijn normcilinders identiek aan een norm. Er bestaan normen voor zuigerstangcilinders in ronde uitvoering (ISO 6432), in compacte uitvoering (ISO 21287) en voor trekstangcilinders/profielbuiscilinders (ISO 15552).

Pneumatische aandrijvingen

Servopneumatische positioneringssystemen

Als wereldwijde marktleider voor servopneumatische systemen presenteert Festo nu de 3e generatie van servopneumatische aandrijfsystemen. Onze systemen bestaan altijd uit een cilinder met meetlineaal, een proportioneel ventiel en een positioneringscontroller / ascontroller. Bovendien bieden we meetlinealen, sensorinterfaces, kabels en toebehoren. De systemen zijn aantrekkelijk geprijsd, vooral wanneer massa's > 10 kg worden verplaatst.

Servopneumatische positioneringssystemen

Elektrische actuatoren

Op het gebied van elektrische actuatoren bieden we elektrische assen, cilinders en minisledes, evenals elektrische zwenkaandrijvingen en stoppers, handlingsmodules en toebehoren voor elektrische actuatoren. Naast het type aandrijving, zoals spindelaandrijving of tandriemaandrijving, speelt ook de geleiding een belangrijke rol. Hier maken wij gewoonlijk onderscheid tussen glijgeleiding, kogelomloopgeleiding en rolgeleiding. De elektromechanica wordt vooral gekenmerkt door robuustheid en stijfheid, maar ook door precisie en dynamiek. Lineaire mechanische systemen bereiken bijvoorbeeld snelheden tot 10 m/s, acceleraties tot 50 m/s² en een herhaalnauwkeurigheid van +/- 15 µm. Standaard zijn slaglengtes tot 8,5 m verkrijgbaar.

Elektrische aandrijvingen

FAQs – eenvoudige antwoorden op veel gestelde vragen

Hoe werken pneumatische aandrijvingen?

In een pneumatische aandrijving wordt perslucht gebruikt om kracht uit te oefenen op een cilinderzuiger en deze zo in een bepaalde richting te bewegen. De beweging van de zuiger wordt via de zuigerstang of de magnetische krachtsluiting doorgegeven aan de te bewegen werkstukken. Een pneumatische aandrijving is een aandrijving die met perslucht wordt bediend, meestal tot maximaal 12 bar, om een lineaire of roterende beweging te genereren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders (er wordt slechts in één richting of in beide richtingen gewerkt).

Hoe werkt de servopneumatische positioneringstechniek?

Servopneumatiek staat bij Festo voor geregelde pneumatische positioneringstechniek. Servopneumatiek is altijd een systeem waarmee een pneumatische aandrijving met behulp van positieregeling naar een bepaalde doelpositie kan worden bewogen of onder krachtregeling een bepaalde doelkracht kan worden opgewekt. Door het comprimeerbare aandrijfmedium lucht staat servopneumatiek voor een "zachte" positioneringstechniek. Als de aandrijving in een geregelde positie staat, kan deze door een overeenkomstige grote externe kracht worden weggedrukt.

Hoe werken elektrische aandrijvingen?

Bij elektrische aandrijvingen of elektromechanische aandrijftechniek wordt onderscheid gemaakt tussen lineaire en roterende aandrijvingen. Een elektromotor (servo- of stappenmotor) drijft een trandriem of een spindel aan, die op zijn beurt een slede lineair beweegt. Bij zwenkaandrijvingen en draaimodules drijft de elektromotor rechtstreeks het interne draaimechanisme aan. De servo- of stappenmotor wordt aangestuurd via de bijbehorende servoaandrijvingscontrollers.