Cilindersensoren voor beperkte inbouwruimte

Cilindersensoren worden hoofdzakelijk toegepast voor het vaststellen van de positie van een zuigerstang of grijper. De gemeten waarde wordt teruggekoppeld naar de besturing en hier gebruikt voor volgordebesturing, monitoring of bewaking.

Afhankelijk van de toepassing zijn diverse sensoren beschikbaar. Bijvoorbeeld sensoren die zijn afgestemd op extreme omgevingen. Dit zijn locaties waar het stoffig of nat is, extreme temperaturen heersen of explosiegevaar bestaat.

Soms worden er echter ook andere eisen gesteld aan cilindersensoren. Bijvoorbeeld wanneer de inbouwruimte beperkt is. Voor deze toepassingen staat de engineer voor een uitdaging: de sensor ís nodig, maar wáár en hoe plaats ik hem!?

SMT-8G/10G – haakse montage

Eén van oplossingen die beschikbaar is op de markt, betreft de SMT-8G/10G sensor. Deze uitvoering is geschikt voor grijpers of korteslagcilinders met T- of C-sleuf en bespaart ruimte door de haakse montage. Wanneer de grijpers iets groter zijn, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om zelfs twee sensoren in één sleuf te plaatsen. Hiermee zijn tevens alle elektrische aansluitingen in dezelfde richting gepositioneerd wat een voordeel oplevert bij het aansluiten.

Bijzonder voor dit type sensor zijn verder de LEDs die aan twee zijden zijn aangebracht. Hierdoor is de status van de sensor altijd vanaf twee kanten af te lezen; ongeacht de – meest ruimtebesparende – montage.

Ondanks de compacte afmetingen is het meetbereik van deze sensoren net zo groot als van andere gangbare sensoren.

SDAS-MHS – dubbele functionaliteit

Ruimte besparen is tevens mogelijk door de functionaliteit van twee cilindersensoren onder te brengen in één sensor. Dit is precies wat er gebeurt bij de SDAS-MHS.

Deze variant voorziet in de mogelijkheid om twee schakelpunten in te stellen. Wanneer deze schakelpunten beiden binnen het bereik van de sensor liggen, maakt dit de montage van een tweede sensor overbodig. Middels een ‘teach’ knop aan de zijkant zijn de schakelpunten eenvoudig in te leren. Naast het feit dat deze sensoren geschikt zijn voor een beperkte inbouwruimte, besparen ze ook op montagetijd en bekabeling.

De SDAS-MHS is een cilindersensor voor grijpers of korteslag cilinders met T-sleuf.

SDBT-MSX – groot detectiebereik

Tot slot zijn ruimtebesparende oplossingen te realiseren met sensoren die een ruim detectiebereik hebben. Hoe groter immers het detectiebereik, hoe ruimer de mogelijkheden voor een ruimtebesparende montage ervan.

Een voorbeeld van een dergelijke sensor is de SDBT-MSX sensor. Deze uitvoering heeft een detectiebereik van 20 mm en is hiermee zodanig op korte slag cilinders te bevestigen dat de sensor zelf niet uitsteekt.

Voor advies en tips kunt u altijd contact opnemen met Festo. Wij hebben de kennis maar ook de ervaring met een groot aantal applicaties waarvoor slimme, ruimtebesparende oplossingen zijn ontworpen.

Overzicht