3 alternatieven voor snelheidsregeling

Pneumatische systemen kennen twee belangrijke regelgrootheden: druk en volumestroom van de perslucht. Door deze twee parameters nauwkeurig te meten en te regelen – bijvoorbeeld met drukreduceer- en smoorventielen – is het mogelijk om de gewenste beweging met de juiste snelheid, kracht en nauwkeurigheid uit te voeren. Onder andere van een pneumatische cilinder, pneumatische motor of een pneumatische grijper. Het beheersen van snelheid van de volumestroom en de grootte van de druk is essentieel in geautomatiseerde lijnen. Hierin volgen bewegingen elkaar soms in een razend tempo op en kan iedere afwijking in snelheid of positionering leiden tot storingen, uitval of kwaliteitsverlies.

Alternatieven voor smoorventielen

In deze blog richten we ons op de mogelijkheden om de snelheid van de volumestroom te regelen. Dit gebeurt door de nominale luchtdoorlaat in speciaal hiervoor ontwikkelde ventielen te variëren. In een eerdere blog zijn de werking en toepassing van smoorventielen uitgebreid aan bod gekomen. In deze blog gaan we in op de beschikbare alternatieven voor smoorventielen.

Wanneer alternatieven voor smoorventielen gebruiken?

Smoorventielen – en dan vooral de varianten met terugslagklep zoals de VFOE – zijn verreweg de meest gebruikte componenten voor het regelen van de snelheid van de volumestroom. Dit vanwege hun functionaliteit, omdat ze direct op een cilinder zijn te monteren en erg eenvoudig zijn in te stellen. In sommige situaties is deze directe plaatsing niet mogelijk vanwege bijvoorbeeld ruimtegebrek. Maar geen nood: er zijn voldoende alternatieven beschikbaar voor smoorventielen, die ook wel flowregelaars of debietregelaars genoemd worden. In deze blog een overzicht van de opties, van standaard componenten tot meer geavanceerde met geïntegreerde veiligheidsfuncties.

Demper met smoring

Wanneer weinig inbouwruimte rondom een cilinder beschikbaar is, zijn gesmoorde dempers in te zetten. Deze dempers met smoring zijn in staat om de snelheid op de ventieluitgang te regelen. Daarnaast vormen ze een optimale oplossing voor de centrale regeling van verschillende cilinders. Bijvoorbeeld op een ventieleiland.

In het Festo programma zijn hiervoor twee varianten opgenomen: de GRE is een debietregelaar op de afvoer vervaardigd van sintermateriaal. De GRU is een smoor-geluiddemper van kunststof.

Voorgestuurde terugslagklep

Voor een veilige cilinderbeweging is het in sommige (nood)situaties gewenst om de beweging te kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld omdat het systeem in deze situaties een ongewenste kracht blijft uitoefenen. Hiervoor zijn voorgestuurde terugslagkleppen toe te passen.

Festo biedt hiervoor de VBNF deblokkeerbare terugslagklep. Dit alternatief voor een smoorventiel heeft een geringe inbouwhoogte en een hoog debiet. De werking berust op het direct afsluiten van de beluchte kamer wanneer de voedingsdruk wegvalt. Hiervoor gebruikt hij een extra stuurpoort met terugslagklep. De component is in gemonteerde stand 360° te draaien en is tevens geschikt voor manuele ontluchting.

De VFOF variant heeft als vlak roteerbare afsluitklep met mogelijke luchttoevoer-/luchtafvoersmoorcombinatie in principe dezelfde functie. Hij combineert de werking van een snelheidsregelventiel (of smoorventiel) met een ontgrendelbare terugslagklep en is extra voorzien van een geïntegreerde debietregeling. Ook deze variant is na montage 360° draaibaar en vanaf de zijkant te bedienen.

Snel ontluchtingsventiel

Voor situaties waarin korte cyclustijden zijn gewenst, zijn smoorventielen mogelijk te vervangen door snelontluchters of snelle ontluchtingsventielen. Deze componenten blazen de perslucht bij het ontluchten van de cilinder niet af in het stuurventiel, maar direct bij de cilinderpoort. Omdat dit sneller gaat, is er met een hogere snelheid te bewegen. Een aandachtspunt bij dit alternatief van het smoorventiel is de hogere kinetische energie die hiermee gepaard gaat. Deze kan invloed hebben op de levensduur van de cilinder.

Snelle ontluchtingsventielen zijn in het programma van Festo vertegenwoordigd door de VBQF en de SEU. De VBQF is als alternatief voor het smoorventiel VFOE een vlak inschroefbare afvoerluchtregeling met uitgebalanceerde geluidsemissie. De flowregelaar heeft een geringe inbouwhoogte, een hoog debiet en is naar wens te voorzien van een geluiddemper en een al dan niet gekanaliseerde luchtafvoer.

Het snelontluchtingsventiel SEU voorziet in een inschroefbare afvoerluchtregeling met uitgebalanceerde geluidsemissie. Deze debietregelaar draagt bij aan een snelle ontluchting en is beschikbaar met of zonder geluiddemper.

In-line smoorventiel

Tot slot zijn als alternatief voor de gangbare smoorventielen ook de inline smoorventielen toe te passen. Deze varianten zijn direct in een bestaande leiding te monteren waarbij de keuze bestaat voor varianten met of zonder terugslagklep. De laatste maakt het mogelijk om de lucht in beide stromingsrichtingen te regelen. Door de inline montage zijn deze smoorventielen onder meer geschikt als alternatief wanneer ruimtegebrek een rol speelt. Ook machine optimalisatie of een lastig bereikbare plek kunnen redenen zijn om uit te wijken naar een in-line smoorventiel.

Inline smoorventielen zijn bij Festo beschikbaar als GRO (zonder terugslagklep) of GO (met terugslagklep) uitvoering. Deze ventielen zijn uitgevoerd in robuuste kunststof.

Totaal overzicht smoorventielen

2grafiek_smoorventielen_1920x880_nl
tabel smoorventielen 1920x880
Overzicht