Festo Technology Engineering Center (TEC) Boston

Eerste engineering center in US gericht op levenswetenschappen

Om de stijgende kosten in de gezondheidszorg binnen de perken te houden, is er wereldwijd behoefte aan geautomatiseerde systemen die het uitvoeren van medisch onderzoek ondersteunen. Vloeistofhandeling speelt hierin een belangrijke rol. Speciaal hiervoor startte Festo in 2018 het Technology Engineering Center in Boston. Drie teams met in totaal twintig engineers werken dagelijks aan zowel klantspecifieke systemen als catalogusproducten voor vloeistofhandeling. Snelheid, nauwkeurigheid en modulariteit zijn de kernwoorden waarmee systeembouwers de time-to-market van hun apparatuur kunnen optimaliseren.

Levens- of menswetenschappen is een prachtig vakgebied waarin de gezondheid van mensen centraal staat. Op basis van wetenschappelijk onderzoek worden ziekteprocessen stapje voor stapje ontrafeld en wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van medicijnen en behandelingen.

Vloeistofhandeling

Binnen dit type onderzoek speelt vloeistofhandeling een belangrijke rol. Daarbij gaat het vrijwel uitsluitend om (zeer) kleine hoeveelheden vloeistof die met een hoge nauwkeurigheid moeten worden gedoseerd in microtiterplaten. Wereldwijd neemt de vraag toe om doseersystemen te automatiseren en zo de performance van het onderzoek te vergroten. Factoren als ‘snelheid’ en ‘nauwkeurigheid’ spelen daarbij een belangrijke rol.

Om de producenten van deze laboratoriumapparatuur te ondersteunen in het voldoen aan de hoge eisen, startte Festo in 2018 het Technology Engineering Center (TEC). Hierbij is bewust gekozen voor een locatie even ten noorden van Boston. Het wereldwijde centrum van levenswetenschappen met instituten als MIT, Harvard en Brown in de directe nabijheid. Hier is tevens een groot aantal producenten van laboratoriumapparatuur gevestigd en werken vele gekwalificeerde technologen.

Modulair en klantspecifiek

De doelstelling van het TEC Boston is tweeledig:

  • Ten eerste wil het centrum voorop lopen in de ontwikkeling van zeer snelle, zeer nauwkeurige vloeistofdoseerproducten en accessoires, gebaseerd op pneumatische principes. Hoe sneller en nauwkeuriger, hoe groter de bijdrage aan het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van catalogusproducten die door systeembouwers relatief snel modulair zijn samen te bouwen tot de gewenste klantspecifieke oplossing. Afkomstig van één leverancier en hiermee optimaal op elkaar afgestemd.
  • Daarnaast richt het centrum zich op intensieve samenwerking met individuele klanten om zo de beste geautomatiseerde oplossingen voor vloeistofhandeling te ontwikkelen. Ook hier gaat het om een verkorting van de time-to-market. De samenwerking biedt Festo bovendien de mogelijkheid om uit de eerste hand kennis op te doen over de meest recente ontwikkelingen in de markt van de eindgebruiker.

De technieken

In het TEC werken 20 ingenieurs in drie teams (machinebouw, embedded en test- en applicatieontwikkeling) met een frisse blik aan een nieuwe generatie vloeistof doseerapparatuur. Hierin wordt gebruik gemaakt van snelschakelende (vloeistof) ventielen en nauwkeurige proportionele drukregeling, al dan niet met een eigen ontwikkelde micropomp technologie. Door gebruik te maken van de pneumatische aansturing en de modernste Festo motion technologie, wordt een bijdrage geleverd aan het verlagen van de subsysteemkosten en het verhogen van snelheid en nauwkeurigheid. Waar je dan aan moet denken? Bijvoorbeeld aan het vullen van 384 microtiterplaten binnen vijftien seconden uitgaande van doseerhoeveelheden van 0,5 – 5 µm.

In de afgelopen drie jaar zijn er al diverse mijlpalen behaald waaronder de ontwikkeling van:

  • de achtkanaals doseerkop VTOI
  • de ventiel controlmodule VEAM
  • de druk- en vacuümgenerator generator PGVA
  • de pipetteer unit DHOE
  • de pipetpunt DTCL

Met nieuwe catalogusproducten, samenwerking met klanten en een innovatieve atmosfeer waarin de vooraanstaande technici werken, heeft het Festo Technology Engineering Center in Boston alles in huis om op te treden als ‘full solution provider’. Dit voor een brede range vloeistofhandelingsapplicaties voor levenswetenschappen.

mei 2021

Overzicht