Hoe kies ik het juiste ventiel?

Zoals ook in eerdere blogs is beschreven, zijn ventielen beschikbaar in een groot aantal verschillende varianten. Zo kunnen de technische componenten variëren in werkingsprincipe, groot of klein zijn uitgevoerd en geschikt voor toepassing in uiteenlopende (uitdagende) omgevingen. Deze grote diversiteit maakt het lastig om op een snelle manier en in één keer de juiste keuze te maken. Festo ontwikkelde daarom een ingenieus keuzediagram dat de gebruiker automatisch via de kortste weg naar het juiste ventiel leidt. Daarbij tevens rekening houdend met bijbehorende accessoires zoals kabels, koppelingen en geluiddempers.

De eerste stap: beschikbare ruimte

De eerste vraag op weg naar het juiste ventiel luidt: hoeveel ruimte is er beschikbaar om het ventiel in te bouwen in de machine of installatie?

Voldoende ruimte

Uitgaande van voldoende ruimte ligt de nadruk op de VUVS robuuste ventielen uit het programma. Om hieruit de juiste variant te kunnen kiezen, wordt om de kwaliteit van de perslucht gevraagd. Voldoet deze aan de norm voor schone perslucht dan is de laatste vraag of er nog andere spoelspanningen nodig zijn dan 24 VDC. Zo niet, dan komen we uit bij basisventielen zoals de VUVS-LK. Dit type schuifventiel met afdichtingsring op de schuif wordt onder meer toegepast in de verpakkings-, textiel- en kunststofindustrie. Ook is gebruik mogelijk in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd en stoffige omgevingen. Bijbehorende geschikte accessoires zijn de KMF- en KMEB-kabel, de QS-snelkoppeling en de AMTE-geluiddemper.

Wanneer er wél alternatieve spoelspanningen zijn vereist, dan is het VUVS-L de juiste keuze. Dit type schuifventiel met afdichting in de behuizing is geschikt voor koude en vochtige omgevingen, explosiegevaarlijke ruimtes (ATEX) en stoffige locaties. Hiermee zijn toepassingen te vinden in onder andere de voedselproductie, verpakkings-, hout-, textiel- en kunststofindustrie. Het ventiel is verder naadloos te combineren met de ATEX gecertificeerde VACS en VACF spoel, KMEB-kabels, eveneens een QS-snelkoppeling en de U geluiddemper.

Tot slot de robuuste ventielen waarbij de perslucht van mindere kwaliteit is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van vocht- of oliedeeltjes. In dat geval valt de keuze op het VUVS-LT klepzittingventiel. In principe heeft deze uitvoering gelijksoortige eigenschappen als de zojuist genoemde L-variant. De LT-versie heeft echter naast een betere bestendigheid tegen vocht en koude omgevingen ook mogelijkheden voor toepassingen waarin hij lange tijd niet hoeft te schakelen. Voor deze ventielen beveelt Festo de KMEB-kabels aan. Qua koppeling is het advies NPQH terwijl voor de geluiddemper het beste de U-B is te selecteren.

Beperkte ruimte

Naast de robuuste ventielen is een serie compacte ventielen beschikbaar. Speciaal voor toepassingen waar maar een beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is voor montage. De eerstvolgende vraag die hierbij wordt gesteld heeft betrekking op de reinheid van de omgeving. Wanneer deze te wensen overlaat ten aanzien van stof en vocht, dan is het beste te kiezen voor het magneetventiel VUVG met CNOMO-interface of het normventiel CNOMO. Dit compacte ventiel met robuuste spoel is geschikt voor toepassing in koude en vochtige productieomgevingen. Toepassingen zijn denkbaar in onder andere de voedselproductie. Bijpassende koppelingen en geluiddempers zijn respectievelijk NPQH en UC.

Wanneer de omgeving wél schoon is, dan volgt ook hier de vraag of er nog andere spoelspanningen dan 24 VDC nodig zijn. Zo niet, dan verwijst het keuzediagram naar VUVG-LK. Een basisventiel met afdichtingsringen op de schuif dat ideaal is voor licht stoffige omgevingen en wordt gebruikt in textiel- elektronica en montagetoepassingen. Uitstekend geschikt om te combineren met NEBU-kabels, QS-I snelkoppelingen en AMTE-geluiddempers.

Alternatieve spoelspanningen

De toepassingen die wél om alternatieve spoelspanningen vragen, komen uit bij de VUVG-L. Ook dit schuifventiel met afdichtingsringen in de behuizing voorziet in alle ventielfuncties en is te gebruiken in droge of lichtstoffige omgevingen. Hiermee zijn deze varianten geschikt voor inbouw in toepassingen voor bijvoorbeeld de elektronica en semiconductor industrie, textielbedrijven en montage. Te combineren met NEBU-kabels, QS-I snelkoppelingen en UC-geluiddempers.

Beschikbaarheid

Het grootste deel van deze bovengenoemde ventielen behoort tot het zogenaamde kernprogramma van Festo. Al deze componenten worden in de documentatie – zowel gedrukt als digitaal – aangegeven met een blauwe ster. Kenmerkend voor dit programma is dat het 80% van alle toepassingen wereldwijd dekt en hiervoor maar liefst 2200 producten omvat. Deze producten zijn gegarandeerd snel en wereldwijd leverbaar, ook op lange termijn, altijd in de vertrouwde Festo-kwaliteit en bovendien met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.

Overzicht