Jaarcijfers 2020: Sterke positie voor de toekomst

In het boekjaar 2020 had de Festo Group vanwege de pandemie te maken met een omzetdaling van 7,5%. Desondanks heeft Festo het jaar kunnen afsluiten met een algeheel bedrijfsresultaat dat boven het bedrijfsresultaat van 2019 lag. Ook werden de medewerkers op een verantwoorde wijze door de crisis geloodst. Na een sterk eerste kwartaal verwacht het bedrijf in 2021 een inhaalslag te maken.

Boekjaren 2020/2021

Festo bewijst economisch stabiel te zijn en heeft zich in de pandemie vooralsnog goed staande weten te houden. De omzet bedroeg 2,84 miljard euro (in het boekjaar 2019 was dit 3,07 miljard euro). Over het geheel genomen was het bedrijfsresultaat in 2020 iets hoger dan in het jaar daarvóór, dankzij de vooruitziende maatregelen voor kostenbesparing en bescherming van werkgelegenheid.

“Hierdoor konden wij onze medewerkers veilig door het crisisjaar loodsen en een goede basis leggen om in te spelen op het herstel van de wereldeconomie. Tegelijkertijd biedt het ons de financiële vrijheid om ook nu in onze toekomst te investeren”, aldus Bestuursvoorzitter Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver Jung.

Evenals in het voorgaande jaar bedroeg de R&D 8% van de bedrijfsomzet.

Grote investeringen

In de afgelopen jaren heeft Festo grote investeringen gedaan in zowel Europa als de groeiregio’s Noord-Amerika en Azië. Onder de slogan ‘In de regio voor de regio’ heeft Festo goed presterende toeleveringsketens, die ook nu tijdens de crisis, wereldwijd en lokaal naar behoren functioneren.

Het bedrijf verwacht in 2021 een inhaalslag te maken. “We zijn het jaar goed begonnen, met een sterke groei in het eerste kwartaal. Omdat over het einde van de pandemie niets zinnigs valt te zeggen, gaan we door met onze besparingsaanpak. Daarnaast blijven we investeren in onze groei- en innovatiestrategie”, zegt Dr. Oliver Jung.

Strategische visie

“De structurele verandering die zich in veel sectoren voltrekt, is voor ons duidelijk merkbaar, van de elektronica-industrie tot elektromobiliteit en LifeTech. Elektrificatie in de automobielindustrie is nu pas goed op gang gekomen. Er is veel vraag naar automatiseringsoplossingen voor de productie van elektrische voertuigen en voertuigelektronica en voor de productie van accu’s. Bovendien is de vraag naar kwalificatie in het volledige elektrificatiespectrum aanzienlijk. Dat betekent voor ons dat er voor de komende jaren uitstekende groeikansen liggen”, legt Dr. Oliver Jung uit.

De behoefte aan thuisscholing en virtuele training (Digitaal Onderwijs) groeit tijdens de pandemie in hoog tempo. Tijdens de lockdown bracht Festo Didactic met succes zijn nieuwe digitale leerplatform voor technisch onderwijs Festo LX uit, en introduceerde een gratis thuisonderwijsversie voor mechatronicacursussen op scholen.

LifeTech

Met groeipercentages van meer dan 100% neemt het bedrijfssegment LifeTech met medische technologie en laboratoriumautomatisering een enorme vlucht. Festo blijft zijn Technical Engineering Center for LifeTech in Boston, een van ’s werelds belangrijkste locaties voor de ontwikkeling van levenswetenschappen dat in 2018 werd geopend, uitbreiden om deze veelbelovende groeimarkt verder te ontwikkelen.

De producten van Festo spelen een grote rol bij de bestrijding van het coronavirus. Vooral de laboratoriumautomatisering maakt een snellere verwerking van coronatests mogelijk. Automatisering is ook cruciaal bij de ontwikkeling en productie van vaccins.

“Automatisering is voor ons een randvoorwaarde om wereldwijd snel, veilig en betaalbaar te kunnen leveren en een hoge medische kwaliteit bij de behandeling van mensen te kunnen waarborgen, of het nu medicijnen en vaccins betreft of beademingsmachines of medische apparatuur. Daarom blijven we onze LifeTech-activiteiten de komende jaren sterk uitbreiden”, zegt Dr. Oliver Jung.

april 2021

Overzicht