Software kiezen voor machineonderhoud.

Waar moet je op letten?

Onderhoud op basis van papieren planningen of Excel-lijsten is arbeidsintensief en foutgevoelig. De onderhoudsmonteur van nú maakt gebruik van handige apps en softwaretools waarmee onderhoud efficiënt en precies op het juiste moment is uit te voeren. Diverse tools geven daarbij online toegang tot alle benodigde machinegerelateerde informatie en de onderhoudsplanning. Maar op welke zaken moet je eigenlijk letten bij het selecteren van zo’n tool? In deze blog zetten we de aandachtspunten uiteen en doen we suggesties.

Veel gegevens die betrekking hebben op onderhoud zijn in deze tijd digitaal beschikbaar. Een handige manier om alle relevante zaken op te slaan in beeld en tekst en vanuit hier weer nieuwe documenten te genereren. Bijvoorbeeld de planning, de voorraad reserveonderdelen in het magazijn, de gebruikers- en onderhoudshandleidingen of de opgebouwde historie over het aantal storingen van de afgelopen maanden. Om de juiste informatie op de juiste plaats te krijgen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van apps. Daarbij heeft iedere onderhoudsgerelateerde gebruikersgroep andere behoeften; een goede app houdt rekening met alle betrokkenen.

Operator

Een eerste doelgroep vormen de machinebedieners die vaak het eerstelijnsonderhoud uitvoeren. Deze mensen hebben via de app toegang tot bijvoorbeeld de gebruikers- en onderhoudshandleiding, instructiefilmpjes of de onderhoudshistorie en -planning. Tevens is het bij uitstek de groep werknemers die eenvoudig en snel een storing wil kunnen melden of onderhoud aanvragen.

Onderhoudsmonteur

De meest intensieve gebruiker van de online onderhoudstool is de onderhoudsmonteur zelf. Ook hij heeft toegang tot documentatie en de planning met zijn specifieke opdrachten, maar profiteert bovendien van de beschikbaarheid van bijvoorbeeld historische gegevens. Wat is de onderhoudsgeschiedenis van een component?

Zijn al eerder gelijksoortige storingen opgetreden en hoe zijn deze indertijd opgelost? Daarnaast bieden de tools een optimale mogelijkheid om eenvoudig verslag te leggen en taken af te vinken. Door het toevoegen van foto’s en tekst wordt vastgelegd wat de onderhoudsmedewerker heeft aangetroffen, welke werkzaamheden hij heeft verricht, welke producten hij daarbij heeft gebruikt (voorraadbeheer) en welke vervolgacties eventueel nodig zijn.

Onderhoudsmanager

Omdat alles online wordt vastgelegd, heeft een onderhoudsmanager via de app of zijn PC altijd een maximaal overzicht van de status van het onderhoud. Gewoon vanachter zijn bureau. Op basis hiervan kan hij zijn planning maken, controleren en aanpassen. Daarnaast vormen alle gegevens die een onderhoudsmedewerker of machinebediener invoeren, een belangrijke informatiebron voor optimalisaties en verbeteringen. Rechtvaardigen bepaalde voordelen ten aanzien van onderhoudskosten of energieverbruik bijvoorbeeld de investeringen in betere componenten? Zijn er machines die beduidend beter presteren dan andere of juist slechter? En waar ligt de oorzaak?

Last but not least zijn alle gegevens eenvoudig op te roepen in geval van bijvoorbeeld een audit.

Management en engineering

Tot slot zijn alle gegenereerde data te gebruiken om rapportages op strategisch niveau te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de totale kosten, totale aantal bedrijfsuren, energieverbruik enzovoorts.

Praktisch gebruik

Om alle doelgroepen maximaal te faciliteren, zijn bij de keuze van een onderhoudstool de volgende punten van belang:

- Toegankelijkheid. Is het programma of de app met een normale computer, tablet of smartphone te benaderen of is hiervoor speciale apparatuur nodig?

- Gebruikersvriendelijkheid. Hoe makkelijk:

 • zijn nieuwe machines of assets toe te voegen
 • zijn aanpassingen te doen
 • zijn onderhoudsopdrachten aan te maken en toe te kennen / te versturen bijvoorbeeld via een QR-code
 • zijn opdrachten binnen te halen
 • zijn ‘vrije’ gegevens in te voeren zoals opmerkingen en foto’s
 • zijn data (gestructureerd) op te slaan
 • is de software te koppelen aan andere software zoals de financiële administratie, planning, logistiek
 • is toegang te verkrijgen tot bijvoorbeeld handleidingen, historische gegevens van de machine of voorgaand onderhoud
 • is een rapportage te maken en overzichten te creëren waarmee trends zichtbaar worden
 • zijn analyses uit te voeren met de verschillende soorten verzamelde data

- Functionaliteit. Is het programma uitsluitend voor onderhoud of ook te gebruiken voor bijvoorbeeld:

 • planning
 • opslag van gegevens
 • (storings)analyse
 • alarmmeldingen
 • Eventueel koppeling aan bijvoorbeeld ERP/MES systemen.

- Gebruikersgroepen.

Is het programma of de app zodanig ingericht dat de gegevens zijn afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen zoals hoofd Technische Dienst, onderhoudsmensen op de werkvloer, operators of management?

Smartenance

Een app die bovenstaande criteria maximaal invult, is Smartenance. Deze tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de diverse gebruikersgroepen zodat rekening is gehouden met alle eisen en wensen. Het is dan ook een praktische oplossing om onderhoud te plannen, storingen te rapporteren en metingen op te slaan. Daarbij gebruik makend van de bijbehorende app door de man in het veld en de web app om onderhoud te regelen via de PC.

Smartenance is beschikbaar in de versies Basic, Advanced en Premium met oplopende functionaliteit en wordt afgenomen als abonnement.

Probeer het eerst: registreer voor een gratis testlicentie. Alle softwares van Festo worden enkel verkocht in de Festo Appworld!

Overzicht