De redenen voor een individueel leerportaal

De digitalisering dringt door in alle levenssferen en ook de beroepsopleiding ondervindt er de gevolgen van. Met LX heeft Festo een digitaal leerportaal ontwikkeld dat inspeelt op ontwikkelingen die blijvend zijn.

Mensen die rondlopen terwijl ze naar hun smartphone staren, het komt steeds vaker voor. Men is zo druk met het checken van hun e-mails of het versturen van berichten, dat de omgeving helemaal vergeten wordt. Op scholen worden nu digitale schoolborden gebruikt in plaats van traditionele schoolborden. YouTube staat vol met aansprekende voorbeelden.

Ook in de fabrieken verandert er het één en ander. Onderhoudstechnici hebben niet langer een blocnote en een gereedschapskist in handen en worden door een autonoom bestuurde mobiele robot automatisch naar de volgende "patiënt" gebracht. Terwijl hij via een tablet ondertussen te horen krijgt hoe de software van een bepaald systeem moet worden aangepast.

Is dit het beeld dat ons te binnen schiet als we denken aan het dagelijkse leven, de school en de industriële productie van tien of vijftien jaar geleden? Zeker niet. De wereld is mede door digitalisering blijvend veranderd.

Nieuwe technologieën als vanzelfsprekendheid

Door de snelle technologische ontwikkeling, de steeds toenemende internationalisering en de inmiddels wijdverbreide beschikbaarheid van internet met de mogelijkheid om via smartphones en tablets gegevens op te halen, ontstaan er steeds nieuwe mogelijkheden om betrokken te raken bij relevante onderwerpen en leerinhouden. Daar komt nog bij dat de typische doelgroep van de opleider, de zogenaamde ‘digital natives’, opgroeien met smartphones en tablets en het vreemd vinden dat deze media als ‘nieuw’ worden beschouwd. Deze generatie gebruikt deze apparaten voortdurend en vindt het vanzelfsprekend dat deze technologie toegepast wordt in het onderwijs.

Manier van leren verandert

De aanwezigheid van smart devices zorgt voor een ‘evenwichtsoefening’ bij docenten en opleiders. Enerzijds worden zij geconfronteerd met de opleidingsbehoeften van de toekomstige werknemers, anderzijds hebben zij te maken met de doelgroep die uiteraard de grootste affiniteit met deze media heeft, maar ook om individuele begeleiding blijft vragen.

Kortom, de inhoud van de opleiding (‘wat’) verandert, evenals de didactisering ervan (‘hoe’), d.w.z. de manier waarop de (nieuwe) opleidingsinhoud overgebracht kan worden. Een paar nieuwe woorden leren terwijl je bij de bushalte wacht. Of een trainingsvideo voor een praktijkexamen bekijken op de smartphone onderweg naar het werk, dat kan in de nabije toekomst helemaal relevant zijn. En zo is ook het ‘waar’ in beweging.

De coronapandemie heeft deze verandering alleen maar versneld. Thuiswerken en – onderwijs heeft noodgedwongen een vlucht genomen en zal deels blijvend zijn.

Ideale mix

Technologische doorontwikkeling bestaat al sinds mensenheugenis en zal blijven bestaan. Het is in veel grotere mate een geleidelijk proces - en we bevinden ons nu in het midden van dat proces. Dit zijn spannende tijden voor opleiders en human resources managers. Het geschoolde personeel van morgen zal meer moeten weten, over meer vaardigheden moeten beschikken en voorbereid moeten zijn op ingrijpende veranderingen.

Die veranderingen en de eerder genoemde verandering van de manier van leren, heeft de vraag naar individuele leerpaden aangewakkerd. Studenten kunnen overal leren, op ieder moment van de dag. In het tempo dat bij hen past. Snel op de gebieden waar dat kan, wat langzamer in de specialismen waar studenten wat langer tijd voor nodig hebben. Binnen de portal kan de docent de voortgang per leerling real-time volgen en actief actie ondernemen wanneer dat nodig is. Daarmee is het grootste voordeel van Festo LX benoemt: onderwijs afgestemd op het individu.

Een oud gezegde kan helpen om nieuwe zaken uit te leggen: het is de juiste mix die telt. Het oude behouden en het nieuwe creëren, wat betekent: de ‘oude’ methoden blijven gebruiken en de nieuwe technologieën integreren, kan op sommige gebieden zinvol zijn. Maar op andere gebieden zijn nieuwe methoden nodig voor de nieuwe inhoud. En in zoverre zal in de toekomst door opleiders en cursisten een onderscheid worden gemaakt tussen ‘iets nieuws leren’ en ‘het nieuwe leren’.

Opleiders in opleiding

De opleiders moeten zich proactief op de Industrie 4.0-thema's voorbereiden. Uiteindelijk fungeren zij als multipliers voor de cursisten. Dit is wat Festo ‘train de trainer’ noemt. Zo is er naast dit opleidingsaanbod een internationale ‘4.0 Community’ georganiseerd, waarbij de trainers nadenken over wat in de toekomst mogelijk, relevant en haalbaar zal zijn. Immers, niet alles wat mogelijk is, is ook haalbaar, economisch zinvol en vooral nuttig als het om opleiding gaat. Procescompetentie is in ieder geval van groot belang voor de basis- en voortgezette technische opleiding. Dit zal in de toekomst van groot belang zijn om processen te kunnen begrijpen en beheersen, ook als het om onduidelijke technologieën gaat. De opleiders van Festo bereiden zichzelf en hun cursisten nu al voor op dit scenario. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is een feedback- en ontwikkelingssysteem dat de ontwikkeling van de competenties van elke afzonderlijke cursist overzichtelijk in beeld brengt.

Festo LX in de praktijk: 4.0 Leerfabriek

Het opleidingssysteem MPS 403-1 is een voorbeeld van een populaire leeropstelling van Festo Didactic waarin hardware gecombineerd wordt met digitaal leren via Festo LX. Naast de computers op school worden ook tablets of de smartphone van de studenten gebruikt voor het initiëren van orders, informatie bij storingsmelding en Augmented Reality.

De MPS 403-1 is ontworpen voor de opleiding in basisvaardigheden en specialistische kennis op het gebied van automatiseringstechniek en mechatronica. Het heeft de vorm van een geminiaturiseerde productielijn en biedt tevens een diepgaand inzicht in de intelligente netwerkvorming van machines in de productieomgeving en hun werkprocessen. Het systeem bestaat uit drie stations: Distributing/conveyor pro, Joining en Sorting. Deze stations zijn in een netwerk opgenomen, uitgerust met verschillende RFID schrijf- en leeskoppen en intelligente op IO-Link gebaseerde sensoren, en vormen een autonoom systeem.

Met een webgebaseerde softwareomgeving rond een educatief MES-systeem, biedt MPS 403-1 een breed scala aan mogelijkheden om te leren over de nieuwste technologieën voor Industrie 4.0. Deze softwareomgeving omvat een geïntegreerde webshop, trainingsinhoud zoals IoT-retrofitting op basis van besturingssystemen, programmering van HMI touchpanels en kunstmatige intelligentie met machine learning-algoritmen. Met trainingsprogramma's die worden ondersteund door Augmented Reality en een duidelijke, pedagogische voorbereiding van alle inhoud met uitgebreid trainingsmateriaal, is dit trainingssysteem een kernonderdeel van elke moderne, op MPS gebaseerde trainingsoplossing.

Meer over Festo LX

Het digitale Learning Experience Portal biedt didactisch voorbereide leerinhouden voor vele technische vakgebieden. Bij Festo LX combineren wij branchecompetentie met didactische knowhow om unieke leerervaringen te creëren. Festo LX is gebaseerd op multimediale leereenheden die individueel bewerkt en tot individuele leertrajecten samengesteld kunnen worden. De cursussen kunnen zo eenvoudig worden aangepast en perfect worden afgestemd op de individuele behoeften van cursusleider en cursisten.

Ontdek Festo LX

juni 2021

Overzicht