Controlled Pneumatics: de grenzen van pneumatiek verleggen

Druk, debiet en beweging kunnen nu heel nauwkeurig worden geregeld - en precies met de energie die daadwerkelijk nodig is. Controlled Pneumatics, de combinatie van proportionele technologie, sensortechnologie en regelalgoritmen, verbetert niet alleen automatiseringsprocessen die al bekend zijn. Controlled Pneumatics biedt ook nieuwe mogelijkheden, vooral op het gebied van druk en debiet. Ook in het spel: piëzoventielen die een zeer nauwkeurige regeling mogelijk maken.

Druk voor vele functies

Een groot gebied voor precisiewerk met druk is oppervlaktebewerking. De gecontroleerde contactdruk met Controlled Pneumatics zorgt bijvoorbeeld voor een absoluut gelijkmatige bewerking van de werkstukken, zelfs als deze een moeilijke geometrie hebben. De mogelijkheden van Controlled Pneumatics strekken zich uit tot het veilig polijsten van zeer gevoelige wafers. Maar gecontroleerde druk is ook ideaal voor doseren: "Pressure over liquid" maakt het mogelijk om goederen zoals emulsieverf of lijm haarfijn te doseren

Debiet? Zeer nauwkeurig gedoseerd!

Je kunt het debiet ook heel nauwkeurig regelen met Controlled Pneumatics. Dit is interessant wanneer bijvoorbeeld dure gassen in grote hoeveelheden worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van oxidatie door de nauwkeurige regeling van stikstof. Dit betekent dat precies de hoeveelheid gas wordt gebruikt die nodig is - verliezen worden vermeden.

Bewegingsprofielen optimaliseren het proces

Met Controlled Pneumatics is het heel eenvoudig om pneumatische bewegingsprofielen te maken. Bijvoorbeeld met een snel getimede uitgang van de cilinderzuiger, tussenstops en een soepele, trillingsvrije ingang in de eindpositie. De retourslag wordt dan onder druk gereduceerd. Dit is slechts één voorbeeld dat kan worden gevarieerd. Dergelijke profielen helpen het persluchtverbruik te verminderen - in sommige gevallen met wel 70%.

Gewoon goed regelen - de technologie

Voor de succesvolle uitvoering van dergelijke taken vereist Controlled Pneumatics de interactie van verschillende technologieën: Piëzotechnologie in de ventielen en ventieleilanden, sensoren, controllers en een krachtig regelalgoritme.

Proportionele ventielen zoals VEAB, VPPI of de Motion Terminal VTEM vormen de onmisbare basis. De kleine VEAB reageert bijvoorbeeld bliksemsnel op afwijkingen in danserrollen. Dit houdt de spanning zo gelijkmatig mogelijk bij het wikkelen van hightech garens. De geïntegreerde piëzotechnologie draagt veel bij aan de snelheid en precisie. ​​

Het proportionele ventiel VPPI met zijn plunjerspoelaandrijving of de Motion Terminal VTEM met piëzotechnologie voor voorsturing zijn bijvoorbeeld geschikt voor het wikkelen van folie of papier. Met de Motion Terminal gebeurt dit via geïntegreerde Motion Apps.

Geïntegreerde sensortechnologie registreert en verwerkt de gegevens. Deze worden via een krachtige communicatietechnologie beschikbaar gesteld aan het besturingssysteem op een hoger niveau voor parametrering en evaluatie. De gespecificeerde parameters kunnen dus bijna in realtime worden geregeld, wat de betrouwbaarheid van de productie aanzienlijk verhoogt.

Naast de hardware is een krachtig regelalgoritme dat kan worden geoptimaliseerd voor de betreffende vereisten een van de centrale punten voor Controlled Pneumatics. Om ervoor te zorgen dat de hardware van Controlled Pneumatics optimaal samenwerkt, wisselen onze experts voortdurend van gedachten. Hierdoor kunnen ze rekening houden met de specifieke vereisten van elke automatiseringsoplossing. Dit is de enige manier om optimale resultaten te behalen

Interessante artikelen

augustus 2023

Overzicht