Technologieën voor een beter leven

Een groeiende en vergrijzende wereldbevolking vraagt om meer medische diagnostiek en therapie. Door de vooruitgang in de geneeskunde worden nieuwe ziekten ontdekt en geneesbaar gemaakt. Om betrouwbare diagnoses te kunnen stellen, moeten de monsters nauwkeurig worden geanalyseerd. Medische techniek wordt gebruikt bij therapie, vergemakkelijkt en behoudt het menselijk leven. De wereldwijde vraag naar medische technieken en laboratoriumanalyses neemt dan ook snel toe. Wij voorzien deze groeimarkt van onze technologische knowhow voor nauwkeurige, betrouwbare automatisering van gevoelige processen. ​

Veel gebieden van de laboratoriumdiagnostiek verwerken hun monsters momenteel nog hoofdzakelijk handmatig. Onder andere omdat de automatisering van processen voor veel gebruikers nieuw terrein is. Met zijn productassortiment biedt LifeTech op maat gemaakte oplossingen zodat laboratoria over de hele wereld veiliger, productiever en economischer kunnen werken met automatisering.

De kerntoepassingen van de Festo technologieën zijn de gestandaardiseerde, nauwkeurige behandeling van vloeibare monsters en de nauwkeurige dosering van gassen en vloeistoffen. In de laboratoriumtechniek worden voornamelijk elektrische aandrijvingen met motoren en controllers, grijpers, handlingsystemen en sensortechnologie gebruikt. In de medische techniek hebben wij een unieke verkoopargument in het uiterst nauwkeurig doseren van vloeistoffen en gassen met onze piëzoventielen.

Veilige analyse in laboratoria

Het veilig, betrouwbaar en snel analyseren van een groot aantal monsters drijft de trend naar automatisering in de laboratoriumanalyse. Manuele verwerking van monsters is enerzijds tijdrovend en anderzijds foutgevoelig. Bijvoorbeeld door verwisseling van monsters, onvoldoende steriliteit of onnauwkeurige dosering van testvloeistoffen. Geautomatiseerde en dus reproduceerbare processen minimaliseren foutieve analyses, creëren procesbetrouwbaarheid en verhogen de economische efficiëntie.

Voor de belangrijkste toepassingen, de handling van monsters en vloeistoffen, bieden wij u een compleet productassortiment: oplossingen voor het etiketteren en identificeren van monsters, voor het openen en sluiten van monsterhouders, voor het verwijderen of toevoeren van nauwkeurig gedoseerde hoeveelheden vloeistoffen, alsmede transport- en positioneringsoplossingen. Festo ontwikkelt klantspecifieke oplossingen voor gedefinieerde taken op basis van beproefde componenten voor elektrische en pneumatische automatisering. Een voorbeeld hiervan is installatie voor DNA-analyse. Zij maken enkele duizenden genetische extracties per dag mogelijk bij de selectie van gewassen.

Uit de praktijk:
Supersnelle doorvoer van monsters

Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan voorbereiden voor verdere moleculaire verwerking. Ook aan boord: laboratoriumspecifieke automatiseringstechniek van Festo.

januari 2023

Overzicht