Kleurrijke mix op de transportweg

Intralogistiek: Multi-Carrier-System MCS®

Vandaag worden duizenden parfumflesjes gevuld en verpakt, morgen slechts enkele tubes crème en overmorgen batchgrootte 1 – allemaal in één en dezelfde installatie. Het Multi-Carrier-System MCS®, een gezamenlijk project van Festo en Siemens, uitgevoerd in een afvul- en verpakkingsmachine van Optima, laat zien hoe dit mogelijk is.

De tijden dat hetzelfde product in grote hoeveelheden dag in dag uit op dezelfde lijn werd geproduceerd behoren tot het verleden. Een groeiend aantal product- en verpakkingsvarianten, steeds kortere productlevenscycli en de trend naar individualisering van verpakkingen en producten vormen grote uitdagingen voor fabrikanten van vul- of verpakkingsmachines en hun eindklanten. Het Multi-Carrier-System biedt nu een oplossing voor meer flexibiliteit en een grotere concurrentiekracht.

Op weg naar industrie 4.0

Het Multi-Carrier System biedt reeds vandaag relevante opties voor de -industrie 4.0. Daartoe behoren bijvoorbeeld de bijzonder flexibele elektromechanische opbouw voor een rendabele productie tot partijgrootte 1, de decentrale sensortechnologie en intelligente werkstukdragers en -aandrijvingen. Zelfs de simulatie inclusief een virtuele tweeling is volledig voorbereid op een latere opstelling en installatie voor de systeeminrichting en -optimalisatie. De programmagegevens kunnen al worden gegenereerd vanuit de simulatie.

Maximale flexibiliteit

Binnen het systeem bewegen de te vullen verpakkingen, zoals flessen, blikken of flacons, individueel op voor meerdere formaten geschikte, individueel bestuurbare wagens. De zelfrijdende wagens worden aangedreven door lineaire motoren. Om opstoppingen te voorkomen, bewegen ze zich binnen de machine volgens de regels van het zwermgedrag synchroon met het proces – individueel of in groepsverband. De wagens worden vrij en naadloos in en uit het Multi-Carrier-System geleid. De aansluiting op de bestaande intralogistiek is zeer eenvoudig. De wagens kunnen onafhankelijk van elkaar worden versneld, afgeremd en vrij worden gepositioneerd. Dankzij de geïntegreerde RFID-chips dragen ze alle informatie die de machine nodig heeft om het eindproduct te produceren. Hierdoor kunnen individuele exemplaren industrieel worden geproduceerd.

Formaataanpassing met een druk op de knop

De verpakkingsmachine van Optima bestaat uit drie modules: vullen, afsluiten en laseren. Het modulaire machineconcept vereist een flexibel transport: de machine kan tijdens het transport zes flessen vullen en vervolgens twee flessen tegelijk sluiten. Hiervoor moeten de wagens in paren worden gegroepeerd om zonder opstoppingen te kunnen produceren. Voor individuele lasermarkering heeft het systeem alleen afzonderlijke wagens nodig – eenvoudig te vullen met het Multi-Carrier-System.

Oneindig vele mogelijkheden

Het Multi-Carrier-System is tot 3 m/s snel en bereikt een acceleratie tot 40 m/s² – volledig schokvrij en nauwkeurig. Kortere omsteltijden, lagere onderhoudskosten door minder slijtage en een goede reinigbaarheid zijn verdere voordelen van het veelzijdige transportsysteem.

De toepassingsmogelijkheden van het Multi-Carrier-System zijn vrijwel onbeperkt en geschikt voor alle branches met een grote productdiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de cosmetica-industrie met haar grote aantal productvarianten, de voedings- en genotsmiddelenindustrie met de snelle seizoenswisselingen of de industriële productie van unieke producten door bestelling van eindklanten via de online-configurator.

OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
74523 Schwäbisch Hall

www.optima-packaging.com

  1. Dit artikel verscheen in het klantenmagazine van Festo trends in automation 2.2015
    Foto's: Siemens / OPTIMA

september 2015

Overzicht