Lucht is geld

Bedrijfskosten verlagen met Festo Energy Saving Services

Een krachtig energiemanagement verhoogt de efficiëntie van pneumatische installaties en componenten. Het systeem beschermt tegen geleidelijk verlies van perslucht en verhoogt permanent de prestaties door de integratie van nieuwe technische ontwikkelingen. Nauwkeurige analyses vormen de basis voor lagere energiekosten.

Perslucht is een van de belangrijkste energiebronnen in de industrie. Alleen al in Duitsland zijn er ongeveer 62.000 persluchtinstallaties in bedrijf. Het is echter niet ongewoon dat de systemen worden geïnstalleerd zonder bewaking en controle – dat is een echte tekortkoming, aangezien 79% van de uitgaven voor perslucht alleen al bestaat uit de kosten voor de levering en voorbereiding van elektrische energie. Zelfs als compressoren, verdeelsystemen en pneumatische aandrijvingen correct gedimensioneerd zijn, veroorzaken lekkages vaak verliezen tot 600 l/min. Het is alleen maar lucht, zou je denken. Maar zelfs een vermindering van de persluchtverliezen met 100 l/min kan tot 1000 euro per jaar besparen.

Het grote besparingspotentieel blijft echter vaak onbenut, omdat kennis over besparingsmogelijkheden niet breed beschikbaar is. In veel gevallen is ook de technische uitrusting die nodig is om bronnen van verlies op te sporen, niet beschikbaar. Vaak blokkeren beperkte tijdsmiddelen en onduidelijke verantwoordelijkheden in het dagelijkse bedrijfsleven de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Dat is waar de Festo Energy Saving Services in het spel komen. Deze dienst helpt het persluchtverbruik met eenvoudige middelen te controleren en te optimaliseren. De eerste stap is altijd een grondige inventarisatie en analyse van het gehele persluchtsysteem, waarbij alle zwakke punten aan het licht komen, van de compressor tot aan de toepassingen.


Energiekosten verlagen
Met een optimaal lekkagemanagement maken kostendrijvers geen schijn van kans. Elke geëlimineerde lekkage vermindert onmiddellijk de persluchtkosten. Volgens een studie van het Fraunhofer-instituut ISI (‘Compressed Air Systems in the European Union’, 2000) levert alleen al het verhelpen van lekkages ongeveer 42% van het totale besparingspotentieel op. Als onderdeel van een efficiënt lekkagemanagement gebruikt een specialist een ultrasone detector om het persluchtsysteem te controleren op lekkages en registreert deze met alle technische gegevens, zoals de benodigde reserveonderdelen. Deze documentatie dient als masterplan voor mogelijke besparingen. Het toont duidelijk alle noodzakelijke maatregelen voor herstellend onderhoud en vergelijkt de permanente besparingen met de reparatiekosten op korte termijn.

Persluchtverbruik optimaliseren

Steeds meer bedrijven gebruiken exacte gegevens over het persluchtverbruik als centraal selectiecriterium voor nieuwe installaties. Met een gedetailleerde analyse van het persluchtverbruik kunt u tot 50% besparen ten opzichte van conventionele methoden. De analyse van het persluchtverbruik bepaalt het exacte verbruik van een installatie vóór de inbedrijfstelling, tijdens het gebruik en als de machine stilstaat. Op deze manier wordt een optimale dimensionering van de persluchttoevoer gegarandeerd en wordt voorkomen dat het persluchtnet uitvalt door overbelasting. Bijzonder belangrijk: Een analyse van het persluchtverbruik voorkomt van meet af aan onnodige kosten voor een te groot en dus te duur persluchtnet.

Levensduur verlengen

De optimale persluchtkwaliteit zorgt voor een lange levensduur van de pneumatische installaties en verlaagt permanent de bedrijfskosten. Dit komt omdat het over- of onderschrijden van de persluchtkwaliteit, bijvoorbeeld door olie, water of vuildeeltjes, een negatief effect heeft op de levensduur van pneumatische componenten. Daardoor stijgen de energie- en bedrijfskosten. De persluchtkwaliteitsanalyse van Festo Energy Saving Services meet het restoliegehalte en het drukdauwpunt, signaleert zwakke punten en werkt suggesties ter verbetering uit, zoals het wisselen van filters met kortere intervals. Met geoptimaliseerd onderhoud wordt een gemiddeld besparingspotentieel van 35% bereikt.

Perslucht besparen

Idealiter beginnen de besparingsmaatregelen bij de persluchtbron, de compressoren. De energieanalyse van de persluchtopwekking levert, over een periode van 24 uur, gedetailleerde verbruiksprofielen van elektriciteit, perslucht en het drukniveau op. Verbeterde inschakeltijden van de compressorlooptijden optimaliseren de benuttingsgraad van de compressor. Flexibele toepassingsscenario's schakelen de niet benodigde compressoren tijdelijk uit en verdelen de energiebronnen bijzonder efficiënt. Op deze manier wordt de beschikbare compressorcapaciteit optimaal benut. Een meting van de persluchthoeveelheid bij stilstand van de machine bepaalt het berekende verlies door lekkage en daarmee de mogelijke besparing in het gehele persluchtsysteem.

Het is daarom de moeite waard voor bedrijven om het sluipende energieverlies van persluchtinstallaties zichtbaar te maken door middel van nauwkeurige analyses tijdens hun inbedrijfstijd. Als de resultaten snel worden vertaald naar optimalisatiemaatregelen, besparen ze dag na dag waardevolle energie. De ervaren experts van Festo Energy Saving Services ervaren dit keer op keer in hun beroepspraktijk en weten precies waar ze moeten zoeken naar zwakke punten in het systeem. Door hun professionele analyses en verbeteringsmaatregelen besparen bedrijven elke dag geld.

Op zoek naar snelle overwinningen om uw persluchtverbruik te verminderen? Zoek niet verder dan onze Webinar On-Demand.

Energie-efficiënt machineontwerp - quick wins om het persluchtverbruik te verminderen

Herbekijk deze webinar over het verminderen van persluchtverbruik door inzet van een energie- efficient machineontwerp. Door dit te optimaliseren wordt er bespaard op perslucht én de TCO van de eindgebruiker.

Veel fabrikanten en machinebouwers nemen hun verantwoordelijkheid om efficiënter met energie om te gaan en hun CO2-footprint te verkleinen. Onze specialisten Lennard van Onselen en Peter Potters bespreken de nieuwste technieken voor het optimaal ontwerpen van het pneumatische deel van machines. Dit doen zij door praktische en efficiënte oplossingen (quick wins) met u te delen op basis van vier toepassingsgebieden:

  • Voorbereiding van perslucht: verlagen van kosten, verhogen van betrouwbaarheid en kwaliteit.
  • Selectie van actuatoren: compacter bouwen, verlagen van energieverbruik en een lagere bewegende massa.
  • Besturingssystemen: vasthouden aan wat je gewend bent of het verbruik verlagen en de prestaties verhogen?
  • Verbindingstechnologie: tips voor flexibel, betrouwbaar en energiezuinig monteren van pneumatiek.

Klik hier om het te downloaden

  1. Dit artikel verscheen in het klantenmagazine van Festo trends in automation 2.2010
Overzicht