5 Voordelen van drukgestuurde liquid handling

Gewoon meer precisie in laboratoriumautomation

Er zijn verschillende systemen voor liquid handling in de laboratoriumautomation. Festo vertrouwt op drukgestuurde doseersystemen voor vloeistoffen omdat deze een hele reeks overtuigende voordelen bieden.

Eenvoud

Mechanisch eenvoudige, drukgestuurde doseersystemen vereisen een minimaal aantal onderdelen. Een drukregelaar in combinatie met een veiligheidsventiel zet de reservoir met de vloeistof onder druk. Deze druk pompt dan de vloeistof door de slangen en het magneetventiel. Ten slotte laat het mondstuk de vloeistof in het vat stromen via een naaldpunt met een gedefinieerde opening. Met een eenvoudig te integreren druk-vacuüm-generator is het gebruik overal mogelijk, bijv. ook in laboratoria zonder centrale persluchttoevoer. Het systeem heeft weinig bewegende delen en is gemakkelijk te reinigen, te onderhouden en te parametriseren. De druk wordt ingesteld afhankelijk van het medium en de openingstijd van het ventiel afhankelijk van het gewenste volume. Het basisontwerp is altijd hetzelfde, maar afhankelijk van de vloeistof kunnen verschillende ventielen worden gebruikt. Het doseren gebeurt met door medium gescheiden vloeistofventielen die chemisch resistent moeten zijn voor agressieve media. Voor het pipetteren worden gasventielen gebruikt. Aspiratie vindt plaats via een vacuüm. Wegwerppipetpunten voorkomen contaminatie bij gebruik van verschillende vloeistoffen. Een Graphical User Interface (GUI) dient als gebruikersinterface.

Precisie

Voor een groot aantal processen in de laboratoriumautomation is de handling van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen van cruciaal belang. Met drukgestuurde doseersystemen kunnen volumes vanaf 1 μl nauwkeurig en betrouwbaar worden gedoseerd met een variatiecoëfficiënt < 1 % CV (afhankelijk van het vloeistofvolume en de omgevingscondities). De druk maakt het mogelijk de snelheid van de vloeistof op een unieke manier te regelen - onafhankelijk van de functies doseren, opzuigen en pipetteren. Gebruikers kunnen het systeem nauwkeurig afstellen voor een optimaal debiet en precisie. Dit maakt een zuivere druppelbreuk mogelijk om een reproduceerbare nauwkeurigheid te bereiken. Voor gevoelige vloeistoffen zoals suspensies kan een lagere druk worden gebruikt om de oplossingen voorzichtig te behandelen. Daarnaast zijn er vele bewakingsmogelijkheden voor procesbewaking.

Flexibiliteit

Drukgestuurde doseersystemen zijn open en flexibel. Veel parameters kunnen worden gewijzigd en individueel worden aangepast. Hierdoor kunnen verschillende vloeistoffen nauwkeurig worden gedoseerd. De systemen kunnen individueel worden uitgebreid of aangepast aan specifieke behoeften.

Schaalbaarheid

Aangezien veel laboratoriumprocessen de precieze handling van vloeistoffen vereisen, leidt automatisering tot een aanzienlijke verhoging van de productiviteit en een betere reproduceerbaarheid van het proces. Een van de grootste voordelen van drukgestuurde doseersystemen is hun schaalbaarheid. Individuele doseerkoppen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd door montage op een rail met een vrij te kiezen raster. Elke doseerkop kan onafhankelijk worden bediend om verschillende vloeistoffen tegelijk te doseren of om verschillende volumes in te stellen.

Productiviteit

Voor een hogere productiviteit kan de doseerkop gemakkelijk worden geïntegreerd in een 2D-portaalmanipulator. Dit subsysteem maakt kinematische bewegingen en handling van vloeistoffen in een compacte werkruimte mogelijk, bijvoorbeeld voor de bereiding van monsters of de toevoeging van vloeistoffen aan microtiterplaten. Drukgestuurde doseersystemen maken een hoge verwerkingscapaciteit mogelijk. Het hoge debiet en de constante stromingsdruk optimaliseren de prestaties in vergelijking met andere systemen.

Festo biedt een uitgebreid portfolio van producten voor drukgestuurde doseersystemen die gemakkelijk kunnen worden geschaald en gecombineerd. Bespreek met de LifeTech experts van Festo welke oplossingen het beste voldoen aan uw individuele eisen op het gebied van precisie, flexibiliteit of verwerkingscapaciteit.

Alles in één oogopslag

Life science oplossingen van Festo

Overzicht