Hoe instandhoudings-KPI's verbeteren met CMMS

KPI's voor instandhouding (Key Performance Indicators) spelen een doorslaggevende rol bij het evalueren van de prestaties en efficiëntie van instandhouding sprocessen. Een Computerized Maintenance Management System (CMMS) biedt een oplossing om deze KPI's te verbeteren en de instandhoudingsprestaties te optimaliseren. In dit artikel bespreken we de voordelen van een CMMS voor de verbetering van KPI's voor instandhouding (MTBF/MTTR/OEE) en leggen we uit hoe het je kan helpen je doelen te bereiken.

Waarom zijn KPI's voor instandhouding belangrijk?

KPI's voor onderhoud zijn belangrijke maatstaven om de prestaties van instandhoudingsprocessen te evalueren en zo het potentieel voor verbetering vast te stellen. Ze geven een duidelijk inzicht in de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van instandhoudingsactiviteiten. Door het meten en naleven van KPI's kunnen bedrijven de efficiëntie van hun intsandhoudingssactiviteiten verhogen, uitvaltijden verminderen, de beschikbaarheid van installaties verbeteren en de algehele prestaties optimaliseren.

Meting van KPI's

Bij het meten van KPI's voor onderhoud is het belangrijk om de juiste meetgegevens te kiezen die overeenkomen met de specifieke doelen en vereisten van je organisatie. Er worden verschillende KPI's gebruikt in de productie-industrie, maar ze zijn niet allemaal relevant voor elk bedrijf. Bij de keuze en meting van KPI's moet je rekening houden met de volgende stappen:

1. Definieer duidelijke doelen die passen bij je bedrijf en je strategie: Stel specifieke doelen die kwantitatief meetbaar zijn en waar je naartoe wilt werken.

2. Verzamel relevante gegevens: Zorg voor een betrouwbare gegevensbron om de KPI's te meten.

3. Rapportage en analyse: gebruik een CMMS om de verzamelde gegevens te analyseren en zinvolle rapporten te genereren. Hierdoor kun je op elk moment trends herkennen, afwijkingen identificeren en maatregelen voor verbetering afleiden.

CMMS en KPI-rapportage

Een CMMS biedt een effectieve oplossing voor het registreren, beheren en rapporteren van KPI's voor instandhouding. Hieronder leggen we enkele KPI's uit en laten we zien hoe een CMMS helpt om de KPI's te verbeteren.

1. Mean Time Between Failures (MTBF)

De MTBF geeft aan hoe lang een installatie gemiddeld werkt tussen twee storingen. Dit wordt berekend door de bedrijfstijd te delen door het aantal storingen. Een hogere MTBF-waarde betekent dat een installatie langer werkt voordat het defect raakt. Dit is een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties.

Om de MTBF te verbeteren, is het belangrijk om de uitvaloorzaken te analyseren en preventieve onderhoudsmaatregelen te nemen. Met een CMMS kun je uitvaltijden registreren, de uitvaloorzaken vaststellen en preventieve maatregelen plannen.

2. Mean Time To Repair (MTTR)

De MTTR geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt om een installatie te repareren na een stilstand. Dit wordt berekend door de totale uitvaltijd te delen door het aantal stilstanden. Een lage MTTR-waarde betekent dat storingen snel kunnen worden verholpen, wat resulteert in kortere uitvaltijden.

Sommige bedrijven maken ook onderscheid tussen de Mean Time To Repair en de Mean Time To Recovery als KPI voor instandhouding. De gemiddelde hersteltijd beschrijft de tijd die nodig is om een installatie na een stilstand weer in normale bedrijfstoestand te laten werken. In tegenstelling tot de Mean Time To Repair, die zich richt op de reparatietijd, verwijst de Mean Time To Recovery naar de tijd die nodig is om de installatie weer volledig functioneel te maken, inclusief diagnose, inkoop van reserveonderdelen en implementatie van alle noodzakelijke maatregelen (zie grafiek).

Met een CMMS kun je reparatietijden registreren en analyseren om de MTTR te verbeteren. Duurt de diagnose lang? Is het het reparatieproces zelf of het wachten op de juiste reserveonderdelen? Door reparatietijden te bewaken en te analyseren, kunt u knelpunten en inefficiënte processen identificeren en maatregelen afleiden om reparatietijden te verkorten.

3. Overall Equipment Effectiveness (OEE)

De OEE is een van de belangrijkste kengetallen voor het evalueren van de algemene prestaties van een installatie en de productie. Het houdt rekening met de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de installatie. Een hoge OEE-waarde wijst op efficiënte en betrouwbare productie en installatieprestaties.

Festo AX Smartenance en Key Performance Indicators (KPI's)

Festo AX Smartenance is een CMMS dat speciaal is ontwikkeld voor en met instandhouding om uw onderhoudsprocessen en instandhoudings-KPI's in de gaten te houden. Met Smartenance kun je gegevens registreren en analyseren en rapporten genereren. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies voor het beheren van je instandhoudingsactiviteiten.

Hoe kan Festo AX Smartenance de KPI's voor instandhouding verbeteren?

Het CMMS AX Smartenance biedt een effectieve oplossing voor de verbetering van KPI's voor instandhouding (MTBF/MTTR/OEE) en de optimalisatie van instandhoudingsprestaties. Hier zijn enkele manieren waarop Smartenance je kan helpen:

 • Gegevensverwerving en automatisering van processen
  AX Smartenance automatiseert het verzamelen van gegevens en processen zoals onderhoudsplanning, toewijzing van werkorders en rapportage.
 • Snelle levering van alle benodigde informatie
  zoals schakelschema's, voorgestelde oplossingen en gedetailleerde informatie. Altijd en overal dankzij de mobiele app.
 • Realtime bewaking
  Hierdoor kun je in een vroeg stadium op problemen reageren en uitvaltijden tot een minimum beperken. Knelpunten kunnen worden vermeden en inefficiënte processen kunnen worden geïdentificeerd, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen.
 • Rapportage en analyses
  Je kunt gedetailleerde rapporten genereren over uitvaltijden, reparatietijden, onderhoudsactiviteiten en andere relevante gegevens. Deze rapporten helpen je om knelpunten te identificeren, inefficiënte processen te verbeteren en weloverwogen beslissingen te nemen voor de optimalisatie van de instandhoudingsprestaties.

Conclusie

Een CMMS biedt een effectieve oplossing voor het verbeteren van KPI's voor instandhouding (MTBF/MTTR/OEE) en de optimalisatie van instandhoudingsprestaties. Dankzij de mobiele verstrekking van alle relevante informatie, de verzameling en analyse van gegevens, de automatisering van processen, realtime bewaking en uitgebreide rapportagefuncties kunt u de efficiëntie van uw onderhoudsprocessen verhogen, uitvaltijden verminderen en de prestaties van uw installaties verbeteren.

Portret Manuel Blume


Over de auteur

Manuel Blume
Marketing Digital Business
Festo SE & Co. KG

Overzicht