Productieontwerp van lab-on-a-chip apparaten

Samen sneller op de markt

Mobiele in-vitrodiagnostiek is een groeiende markt. Er is steeds meer vraag naar snelle en betrouwbare tests op de plaats van zorg. Met Festo als partner kunnen wetenschappers, universiteiten, start-ups en ook gevestigde fabrikanten hun lab-on-a-chip systemen sneller op de markt brengen en meteen in serieproductie gaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door collaboratieve engineering en een modulair systeem met inbouwklare, vooraf geteste subsystemen.

Een eenvoudig systeem voor betrouwbare oplossingen

Festo biedt een modulair systeem van beproefde componenten: Hiertoe behoren bijvoorbeeld miniatuurcilinders voor actuatortechnologie in de kleinste ruimten, miniatuurventielen voor de besturing van dicht opeengepakte kanalen en miniatuursensoren voor het bewaken van de druk of de positie van het lab-on-a-chip.

Wij ontwerpen een geschikt ventielblok op basis van de lay-out van uw microfluïdische chip en selecteren de modules die het best aan uw specificaties voldoen. Wij integreren de componenten op ventielblokken zodanig dat de membranen op de microfluïdische chips nauwkeurig worden aangestuurd. Dit zorgt ervoor dat de chemicaliën in de juiste volgorde van de reservoirs naar de reactiekamers worden getransporteerd - voor betrouwbare en reproduceerbare processen.

Bij het ontwerp vertrouwt Festo niet alleen op elektriciteit, maar ook steeds meer op pneumatiek. De zeer compacte componenten werken uiterst betrouwbaar met minimale warmteontwikkeling. Dit is belangrijk omdat de gebruikte chemicaliën vaak gevoelig zijn voor warmte. Extra componenten voor koeling kunnen dus achterwege blijven. Door een geïntegreerde druk- en vacuümopwekking is geen externe luchttoevoer nodig.

De besturing van de processen in de oplossingen van Festo vereist geen complexe software. De klant hoeft bijvoorbeeld geen beroep te doen op "software van onbekende herkomst". Zo bespaart hij zich extra controles en vermijdt hij mogelijke risico's.

Met Collaborative Engineering direct in serieproductie

De ingenieurs van Festo ondersteunen de klant vanaf de eerste planningsfase. Op basis van de gedefinieerde procesafloop - de assay - ontwerpen zij het juiste ventielblok en selecteren zij de modules uit het modulaire systeem die het best aan de specificaties voldoen. Zij hebben toegang tot basiselementen die reeds twee of meer componenten als functie-eenheden integreren - afgestemd op vereisten zoals ruimtebehoefte of debiet.

De klant ontvangt zeer snel monsters die het automationproces in kaart brengen en bespaart tijdrovende en kostenintensieve optimaliseringscycli. De voorbeeldassemblages zijn reeds inbouwklare, vooraf geteste subsystemen. Na het proof-of-concept kan de serieproductie onmiddellijk beginnen.

Bewezen, gecertificeerd en betrouwbaar geleverd

De gezamenlijk ontwikkelde oplossingen bestaan uit standaardcomponenten die Festo, als 's werelds grootste leverancier op het gebied van automatiseringstechniek, in grote hoeveelheden en binnen de kortst mogelijke tijd kan leveren. Het kwaliteitsmanagement van Festo is gecertificeerd volgens ISO 13485. De systemen en componenten zijn zeer betrouwbaar door de industriestandaard en hebben zich bewezen in de industriële automatisering. Tegelijkertijd zijn de eisen van de In Vitro Diagnostic Device Regulation IVDR in de ontwikkeling verwerkt.

Samen met Festo is de snelste manier om een nieuw lab-on-a-chip systeem in massa te produceren ook de meest economische en veiligste.

augustus 2021

Overzicht