Leerlokalen in de fabriek

Festo-leerfabriek Scharnhausen

Onderwijs, kennis en individueel leren vormen een essentieel bestanddeel in de bedrijfscultuur van Festo. De leerfabriek in de technologiefabriek Scharnhausen is direct geïntegreerd in de productie en verkleint de kloof tussen praktisch leren op de werkplek en theoretisch leren in het opleidingscentrum. Denktanks creëren bovendien ruimte voor coöperatieve technologie- en productontwikkelingen.

Juliane Körner bekijkt nogmaals alle werkstations. De training Energie-efficiëntie begint over tien minuten. De stagiair commercieel medewerkster in haar tweede opleidingsjaar werkt al twee maanden in de leerfabriek in Scharnhausen. Samen met een technische stagiair beheert zij de inschrijvingen voor de trainingen en is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van de ruimtes. "Ik vind het vooral prettig dat wij stagiairs als team zelfstandig de training voorbereiden. Middenin de nieuwe leerfabriek "leeft" de nieuwe leerfabriek. Of het nu gaat om stagiaires of om nieuwe of ervaren medewerkers, de kennisoverdracht vindt niet plaats in een geïsoleerde cursusruimte, maar direct naast de praktische toepassing. "Omdat de opleidingen specifiek gericht zijn op de medewerkers van de fabriek in Scharnhausen, hebben we ook regelmatig contact met technische vakgebieden. Vooral voor ons als commerciële stagiairs is het bovendien een geweldige kans om inzicht te krijgen in de productie, omdat ons kantoor zich midden in de montagezone voor klantspecifieke oplossingen bevindt", legt Juliane Körner enthousiast uit.

Korte lijnen

De 220 m² grote leerfabriek integreert de moderne leercultuur van Festo direct in de processen van de technologiefabriek. Het aanbod omvat momenteel 33 opleidingen, productopleidingen en proceskwalificaties die in het dagelijkse werk kunnen worden geïntegreerd. Voor nieuwe medewerkers om de functie van producten te begrijpen en zich vertrouwd te maken met hun taken, en voor langjarige medewerkers om kennis te maken met innovatieve processen en technologieën. Training-on-the-job en training-on-the-job smelten samen tot één didactische eenheid. Een breed programma van gerichte instructies, modelberekeningen, geavanceerde trainingen en kennisuitwisseling tussen leidinggevenden en operators maakt het mogelijk om het leren af te stemmen op de behoeften van de individuele medewerker. Voor een optimaal leereffect zijn in de trainingsruimtes van de leerfabriek verschillende leerzones beschikbaar, zoals kwaliteit, energie, veiligheid, gevoeligheid van onderdelen, fabrieksnormen of pauzezones.

Individuele leerprofielen

Aangezien de leerfabriek is ontworpen als procesbegeleider voor de technologiefabriek, geven leidinggevenden de potentiële leeronderwerpen aan. In individuele leerprofielen worden leerdoelen, aantal personen, trainers, duur, herhalingen en de gewenste methodiek van een opleidingsmaatregel geformuleerd. Doel is een gestandaardiseerd trainingsprocedure. De trainingscatalogus bestaat uit mechanische bewerking, montage, elektronicaproductie en -automatisering evenals de vakoverschrijdende thema's energie en milieu, Festo-producten, Festo-productiesystemen en de locatiegebonden trainingen in de fabriek in Scharnhausen.

Kwalificatie in de CP factory

Een centraal element van de leerfabriek in Scharnhausen is het cyber-physical leer- en onderzoeksplatform "CP factory" van Festo Didactic. Dankzij de Cyber-Physical Factory is de praktische overdracht van technologische kennis gericht op een sterker gedigitaliseerde productie en mens-machine-interactie in de toekomst mogelijk. De CP factory vertegenwoordigt de nieuwe ontwikkelingen in de productienetwerken van industrie 4.0 en biedt een Smart Factory-bouwpakket voor onderwijs en onderzoek. Deze maakt deel uit van het modulaire en geïntegreerde leersysteem voor het overbrengen van industrie 4.0-kennis.

Als platform representeert de CP factory een model van de stations in de echte productie-installatie, integreert de relevante technologieën van mechatronica en automation en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om installaties te leren programmeren, netwerken te koppelen en gegevens te beheren. Daarnaast wordt de CP factory gebruikt voor het ontwikkelen en testen van flexibele softwareoplossingen, die vervolgens worden gebruikt in de productie. "Met de CP factory zet de Festo-leerfabriek in Scharnhausen een belangrijke stap in de toekomst van de industrie 4.0", zegt Klaus Zimmermann, hoofd training and consulting bij Festo Didactic Germany. "Naast de verdere technologische ontwikkeling speelt de interdisciplinaire kwalificatie van onze medewerkers een beslissende rol. Ook voor Juliane Körner is industrie 4.0 door haar werk bij de leerfabriek geen abstracte term meer. Als ze over de schouder van haar collega's uit de technische beroepen meekijkt, kan ze met haar eigen ogen zien hoe de productie in de toekomst zal veranderen.

CP factory: Met het uitgebreide, modulaire en uitbreidbare fabrieksmodel voor industrie 4.0 kunnen vele delen van de waardeketen worden afgebeeld.

Plekken voor inspiratie en communicatie

Comfortabele zithoeken, overlegtafels, nissen met individuele werkplekken en een grote mediawand als interactieve poort naar de wereld van de data. De technologiefabriek Scharnhausen heeft met zijn vier verschillende werkomgevingen ruimte geschapen voor gezamenlijke ontwikkeling va technologie en producten en interdisciplinaire uitwisseling. Meerdere medewerkers kunnen gelijktijdig werken aan de interactieve mediamuren en wereldwijd via videoconferencing samenwerken met medewerkers op andere locaties. Het doordachte ruimteconcept biedt een ideaal platform voor intensieve samenwerking, effectief werken en eenvoudige uitwisseling.

  1. Dit artikel verscheen in het klantentijdschrift van Festo trends in automation 2.2016

september 2016

Overzicht