Zoute douche

Corrosietest in de zoutsproeikamer

Sneeuw en ijzel zorgen in de winter voor gladheid op de wegen. Strooizout maakt de wegen wel veiliger, maar is schadelijk voor het milieu en tast de metalen onderdelen van auto's aan. Het zout tast het metaal van de carrosserie aan, waardoor luchtbellen in de lak ontstaan en als gevolg daarvan afbladderen en corrosie. De corrosiebestendigheid van een materiaal kan worden getest in gestandaardiseerde testprocessen, bijvoorbeeld in de zoutspuitkamer.

Zoutsproeitests zijn in de automobielindustrie gebruikelijk en de meest voorkomende manier om lakken en andere coatings te testen. Maar ook componenten in de automatiseringstechniek moeten de test doorstaan. Op het gebied van de technologie wordt onder corrosie een meestal elektrochemische reactie van een metaal met zijn omgeving verstaan. Deze reactie kan de eigenschappen van het materiaal en de werking van de daarmee geproduceerde componenten beperken.

Verschillende soorten roest

Vrijwel ieder materiaal roest op een bepaald moment. Het meest bekende corrosieproduct is rode roest. Deze wordt gevormd door oxidatie van ijzer of staal met zuurstof in een vochtige omgeving. Witte roest is het corrosieproduct van zink.

Festo test nieuwe coatings in de zoutsproeikamer

De oppervlakken van componenten en nieuwe soorten coatings worden door Festo onder andere in de zoutsproeikamer getest. Daar hangen de componenten aan dunne haakjes en worden vaak dagenlang met een zoutnevel besproeid. Deze is veel zouter dan de zeelucht en kan daarom snel een soortgelijke belasting simuleren als de belasting die wordt veroorzaakt door jarenlang gebruik in een vochtige, zoute omgeving. Vervolgens wordt de corrosie beoordeeld door materiaalexperts.

Verschillende corrosieklassen

Aangezien de componenten van Festo afhankelijk van de toepassing worden blootgesteld aan zeer zware of juist milde omgevingscondities, worden verschillende corrosieklassen gehanteerd. Zo moeten bijvoorbeeld de onderdelen die in zuiveringsinstallaties worden gebruikt, corrosieklasse 3 (de op één na hoogste) hebben. Dit betekent dat ze vijf dagen in de zoutsproeikamer overleven zonder corrosie. Om corrosieklasse 4 te bereiken, moeten de onderdelen zelfs tien dagen in zoutnevel zonder corrosie overleven.

Er zijn veel verschillende manieren om het onderdeel betrouwbaar te beschermen: metalen coatings, zoals zink, kunnen stalen onderdelen beschermen. Een ander voorbeeld zijn anorganische coatings zoals natte en poederlakken.

Overzicht