Impressum

Festo Belgium nv

Everest Office Park

Leuvensesteenweg 248J

1800 Vilvoorde

+32 (0)2 702 32 11

info.be@festo.com

Juridische vorm:

Naamloze vennootschap

BTW nr.:

BE0401.889.212

Filiaal van:

Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82

73734 Esslingen

Germany

+49 (0) 711 / 347 - 0

+49 (0) 711 / 347 - 21 44

service_international@festo.com

Certificaat ISO 9001

Aansprakelijkheidsverzuim

1. Inhoud van de website

Festo nv, hierna Festo genoemd, staat niet garant voor de actualiteit, de correctheid, de volledigheid en/of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Festo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële of ideële schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen en dit voor zover er geen aantoonbare opzettelijke nalatigheid van Festo vastgesteld kan worden. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. Festo behoudt zicht het recht voor om bepaalde pagina’s van de website of het gehele aanbod te wijzigen, te vervolledigen, te schrappen of om de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links

Op de website van Festo staan handige links met andere sites. De eigenaar van deze sites is zelf aansprakelijk voor de inhoud en voor de eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Festo controleert enkel deze pagina’s wanneer de link wordt gemaakt. De eigenaar van de website neemt de verantwoording op zich voor alle latere wijzigingen.

3. Rechtsgeldigheid van dit aansprakelijkheidsverzuim

Dit aansprakelijkheidsverzuim maakt integraal deel uit van ons aanbod op het internet waarnaar op deze bladzijden verwezen wordt. Voor zover delen of alleenstaande formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig met de geldende rechtspositie overeenstemmen, blijven de overige delen van het document onaangeroerd voor wat de inhoud en geldigheid betreft.

Auteursrecht

Auteursrecht 2000-2009 Festo nv Alle rechten voorbehouden. Alle grafieken, afbeeldingen, teksten, audio- video- en animatiebestanden op deze website zijn onderhevig aan auteursrechten alsook aan de wet op de bescherming van de intellectuele eigendom. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of gewijzigd in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch en/of door middel van druk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.