Festo SupraMotion: contactloos draaien, schudden en meten

Contactloos draaien, schudden en meten

Zwevende objecten wegen en in beweging brengen

Supergeleidende automatiseringsmodules kunnen met diverse actieve aandrijvingen worden gerealiseerd. Zo kunt u zelfs ongebruikelijke bewegingen, lagers en handlingprocessen zwevend uitvoeren.

SupraSensor: contactloos meten en wegen

De SupraSensor bestaat uit een met vloeistof gevulde, gesloten buis, die boven een precisieweegschaal is gemonteerd. Op de weegschaal is een cryostaat met een supergeleider gemonteerd. In de buis zit een vlotter met een permanente magneet aan de onderkant, die contactloos aan de supergeleider buiten de buis en dus ook met de weegschaal is gekoppeld.

Festo SupraSensor: contactloos meten en wegen

Het model werkt volgens het opstuwprincipe: hoe meer opstuwende kracht de vlotter met de magneet krijgt, des te lager wordt zijn soortelijk gewicht. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar aan de luchtbellen die zich op de vlotter ophopen en hem omhoog drukken. De weegschaal toont dit, omdat hij via de supergeleider contactloos met de vlotter verbonden is.

Scheiding van werkruimte en werkmiddelen

Omdat de dichtheid en dus ook het drijfvermogen in een vloeistof afhankelijk van de samenstelling veranderen, kan met dit principe ook worden bepaald met welke concentratie andere oplosbare stoffen worden toegevoegd. Dit effect is bijvoorbeeld te zien in zeewater: hoe meer zout aanwezig is, des te groter de opstuwende kracht en des te minder een lichaam omlaag zinkt. De SupraSensor toont op indrukwekkende wijze hoe gescheiden werkruimtes en werkmiddelen inclusief sensoren contactloos met elkaar kunnen worden verbonden.

Festo SupraSensor: scheiding van werkruimte en werkmiddelen

Geïntegreerde producten van Festo

Tijdens de ontwikkeling van de SupraSensor ontstond een ander ontwerp voor contactloos wegen met een zwevende weegschaal.

Festo SupraSensor: contactloos wegen met een zwevende weegschaal

SupraShaker: zwevend trilsystseem met kantelmogelijkheid

Bij de SupraShaker zweeft een plaat boven een cryostaat met supergeleiders. Een elektromotor met excentrische schijf brengt deze via een magneetkoppeling aan het schudden. Ook kan de plaat via een magnetische krachtveldoverbrenging in elke willkeurige richting worden gekanteld.

De zweefspleet tussen de plaat en het automatiseringssysteem zorgt voor een mechanische scheiding van werktuig en machine en voorkomt dat trillingen op de hele installatie worden overgedragen.

Festo SupraShaker: zwevend trilsysteem met kantelmogelijkheid

Geluidsarm, efficiënt en schoon werken

Trillingen, zoals toegepast bij triltransporteurs, kunnen met een dergelijke configuratie duidelijk geluidsarmer en efficiënter worden uitgevoerd. De plaat kan heel eenvoudig worden vervangen en gereinigd, wat vooral in zeer stoffige omgevingen een voordeel is.

Festo SupraShaker: geluidsarm, efficiënt en zuiver werken

Geïntegreerde producten van Festo

Besturing CPX-terminal met CEC

Bedieningseenheid CDPX

Voeding CACN

SupraHelix: transport op een zwevende transportas

Bij het model SupraHelix zijn twee cryostaten met supergeleiders naast elkaar op een zwenkaandrijving gemonteerd. Onder de kritische temperatuur brengen ze een daaronder hangende as met geïntegreerde permanente magneten aan het zweven en houden deze op een afstand van acht millimeter vast. Met behulp van de zwenkaandrijving wordt de as in een schuine stand van 40° gezet.

Festo SupraHelix: transport op een zwevende transportas

Contactloze aandrijving door supergeleiding

Een geïntegreerde, permanent geregelde stappenmotor brengt de as contactloos aan het draaien, zodat dezee via zijn spiraalvormige schroefdraad losse metaalringen omhoog kan verplaatsen. Het model toont hoe ringvormige werkstukken van het ene bewerkingsstation naar het volgende worden getransporteerd. Deze verende aangedreven as kan ook worden gebruikt voor voor het polijsten of schuren van niet-ferromagnetische materialen.

Festo SupraHelix: contactloze aandrijving door supergeleiding

Geïntegreerde producten van Festo

SupraChanger: gecontroleerde beweging op zwevende magneten overdragen

De SupraChanger brengt voor het eerst een draaibeweging gecontroleerd en contactloos over via mageten, die dankzij supergeleiding zweven. Daarvoor zijn op een tafelplaat drie verschillende stations aangebracht, waar telkens een draaibeweging wordt uitgevoerd: een centrifuge, een mixer en een indexeertafel.

Festo SupraChanger: gecontroleerde beweging op zwevende magneten overdragen

Onder de tafelplaat is een supergeleidermodule met een stappenmotor gemonteerd. De tafelplaat draait automatisch 120°, zodat altijd een van de drie toepassingen boven de module staat.

In elke station bevindt zich een magneetschijf, waarvan de zweefafstand eenmalig boven de actief gekoelde supergeleidermodule werd bevroren. Zodra een station weer boven de module staat, reageert de schijf op de supergeleider en begint te zweven.

Supergeleiderregeling voor snelle werktuigwissel

De stappenmotor en een magneetkoppeling onder de plaat brengen de magneetschijf in het station en dus het betreffende apparaat gericht aan het roteren. Daardoor is geen elektrische regeling of manuele afstelling meer nodig, waardoor werktuigen snel en eenvoudig kunnen worden gewisseld.

Festo SupraChanger: supergeleideregeling voor snelle werktuigwissel

Geïntegreerde producten van Festo