SupraMotion: eigenschappen en mogelijkheden van supergeleiders

Wat zijn supergeleiders?

Eigenschappen en mogelijkheden van een technologie

Supergeleiders zijn materialen met hele bijzondere eigenschappen: bij koeling tot onder een bepaalde temperatuur verdwijnt hun elektrische weerstand opeens helemaal. Onder deze zogenaamde kritische temperatuur kunnen ze bovendien op een bepaalde afstand het veld van een permanente magneet 'bevriezen', zodat de magneet of de supergeleider zelf begint te zweven.

Stabiel zweven op constante afstand

De supergeleider (resp. de magneet) gaat weer naar de ingestelde positie, wanneer hij tijdelijk werd verwijderd of verplaatst. De luchtspleet blijft in elke ruimtepositie stabiel en maakt een contactloze verplaatsing door wanden mogelijk. Dit principe kan ook in vloeibare en gasvormige materialen en zelfs bij vacuüm worden toegepast.

Actieve koeling met lange levensduur

Voor SupraMotion gebruiken wij hoogtemperatuursupergeleiders van keramiek. Hun kritische temperatuur ligt bij ongeveer 93 Kelvin (-180° Celsius), zodat ze energie-efficiënt en onafhankelijk van het koelmiddel zoals vloeibare stikstof kunnen worden gebruikt. De momenteel gebruikte Stirling-koeler heeft een energiebehoefte van maximaal 80 W per cryostaat (koelcontainer). Dit leidt tot lage bedrijfskosten. Het zweefeffect op zich is kosteloos.

Omdat de koelenergie wordt opgeslagen, werken supergeleiders zelfs bij het wegvallen van de stroom nog enkele minuten. De levensduur van de koelers is momenteel al meer dan tien jaar.

Welke mogelijkheden zijn er voor de automation?

De toepassing van supergeleiders voor industrieautomation bevindt zich nog in het ontwikkelingsstadium. Maar nu al zijn met de technologie geheel nieuwe en efficiënte processen denkbaar.

De fabriek van de toekomst wordt steeds meer via netwerken gekoppeld, intelligenter en flexibeler. Maar ook de eisen aan een zeer zuivere en procesbetrouwbare werkomgeving stijgen continu. Daarom houden we ons al jarenlang bezig met de supergeleidingstechnologie en de toepassing ervan in de industrie.

Diverse toepassingen mogelijk

Er zijn enorme mogelijkheden overal waar contactloze handling vereist is – bijvoorbeeld bij reiniging, ruimtelijke scheiding of de omgang met gevoelige objecten. Andere toepassingen zijn stabiel zwevende lagers, waarvoor weinig energie en regeling nodig zijn.

Zoek naar pilotklanten en concrete toepassingen

In de SupraMotion-projecten hebben we al zeer uiteenlopende lager- en bewegingsvormen getest en in mogelijke toepassingen omgezet. Momenteel onderzoeken we samen met partners en klanten hun toepassingsideeën, bijvoorbeeld in pilotprojecten.