SmartBird

Vogelvlucht ontraadseld

Inspiratie zilvermeeuw: net zoals zijn natuurlijke voorbeeld vliegt ook de SmartBird alleen door het klapperen van zijn vleugels. De ultralichte ornithopter overtuigt met uitstekende aerodynamica en kan - in tegenstelling tot vergelijkbare vliegmodellen – helemaal zonder extra aandrijving vanzelf starten, vliegen en landen.

Gemaakt van koolstofvezel, glasvezel en polyrethaanschuim is de SmartBird een absoluut lichtgewicht met maximale behendigheid: met een lengte van 1,07 meter en een spanwijdte van 1,96 meter weegt hij slechts 450 gram. Door deze consequente lichtbouw gecombineerd met intelligente boordelektronica is het vlieggedrag van de SmartBird uniek.

Uitstekende aerodynamica door actieve torsie

Met zijn speciale vleugelprofiel en de gerichte verdraaiing van zijn slagvleugels bereikt de SmartBird een aerodynamisch rendement van ruim 80%. De vleugels klappen daarbij niet alleen omhoog en omlaag, maar verdraaien zich ook gericht. Daarvoor wordt een actieve scharniertorsieaandrijving gebruikt, die zowel voor opwaartse als voorwaartse kracht zorgt. Met deze functie-integratie is de vogelvlucht technisch ontraadseld.

Processtabiliteit dankzij Condition Monitoring

Tijdens de vlucht registreert de software continu gegevens zoals vleugelpositie, vleugeltorsie of de laadstatus van de batterij en controleert deze in real time. Zo kunnen de stuurparameters in seconden op nieuwe situaties worden ingesteld en geoptimaliseerd. De permanente diagnose garandeert de vliegstabiliteit en dus de bedrijfsveiligheid van de kunstmatige vogel.

Inzichten toepassen in de automatiseringstechniek

Voor onze kernactiviteit Automatiseringstechniek levert de SmartBird belangrijke inzichten – vooral qua aerodynamica. Daarmee kunnen nieuwe componenten worden ontwikkeld die minder ruimte vereisen, waarvan de stroming is geoptimaliseerd en die dus minder materialen nodig hebben en energie-efficiënter zijn. De functie-integratie van gekoppelde aandrijvingen geeft ons inzichten voor de constructie en optimalisering van hybride aandrijftechnologieën. Mogelijke toepassingen variëren van hefvleugelgeneratoren voor de energiewinning uit water tot nieuwe geregelde aandrijvingen in de procesautomation.