eMotionButterflies

Ultralichte vliegobjecten met collectief gedrag

Vliegen is in het Bionic Learning Network een steeds terugkerende onderwerp. Bij de ontwikkeling van de bionische vlinders maakten wij gebruik van onze kennis uit de projecten BionicOpter en eMotionSpheres. Ze combineren de ultralichtbouw van kunstmatige insecten met het gecoördineerde, collectieve vlieggedrag.

Gecoördineerd vliegen dankzij indoor-GPS met infraroodcamera's

Tien in de ruimte geïnstalleerde camera's registeren de vlinders met behulp van twee infraroodmarkers op hun vleugels. De camera's sturen de positiegegevens door naar een centrale mastercomputer, die de vlucht van de vlinders vanaf de buitenkant coördineert. Door de intelligente koppeling ontstaat een controle- en monitoringsysteem, dat in de gekoppelde fabriek van de toekomst zou kunnen worden toegepast.

Om de vlucht van hun natuurlijke voorbeeld zoveel mogelijk na te bootsen, beschikken de eMotionButterflies over een sterk geïntegreerde boordelektronica. Deze kan de vleugels precies en individueel aansturen en zo snelle bewegingen laten uitvoeren. Omdat de vleugels elkaar iets overlappen, ontstaat bij het klappen een luchtspleet ertussen, die leidt tot de bijzondere aerodynamica van deze kunstmatige vlinders.

Sterk geïntegreerde onderzoeksobject met minimaal materiaal

Met de eMotionButterflies zetten wij in het Bionic Learning Network opnieuw een stap in de richting van miniaturisering, lichtbouw en functie-integratie. De vlinders imponeren met hun intelligent toegepaste mechanica en zo klein mogelijke aggregaten in een zeer kleine ruimte. Het verminderde materiaalgebruik maakt het natuurgetrouw vlieggedrag mogelijk.