FlexShapeGripper

Grijpen ontleend aan de kameleontong

De kameleon kan zeer verschillende insecten vangen, doordat hij zijn tong over de betreffende prooi uitstrekt en deze stevig omsluit. De FlexShapeGripper gebruikt dit principe om zeer uiteenlopende objecten vormgesloten te grijpen. Met zijn elastische siliconenkap kan hij zelfs meerdere voorwerpen in één handeling oppakken en samen neerzetten - zonder dat een manuele ombouw nodig is.

De bionische grijper bestaat uit een dubbelwerkende cilinder, waarvan de ene kamer met perslucht is gevuld, terwijl de andere continu met water is gevuld. Aan deze tweede kamer is de siliconencomponent gemonteerd, dat lijkt op de tong van een kameleon. Het volume van de beide kamers is zo gekozen dat de vervorming van de siliconencomponent wordt gecompenseerd.

Vormgesloten grijpen dankzij omstulping

Bij het grijpen beweegt een handlingsysteem de grijper over het object zodat hij het voorwerp met zijn siliconenkap aanraakt. Nu wordt de bovenste drukkamer ontlucht en de watergekoelde siliconencomponent wordt naar binnen getrokken. Tegelijkertijd beweegt de handling de grijper verder over het object. De siliconenkap strekt zich daarbij over elk willekeurig gevormd grijpobject uit, waardoor een vormgesloten verbinding ontstaat. Het elastische silicone maakt een precieze aanpassing aan zeer verschillende geometrieën mogelijk. De hoge hechtwrijving van het materiaal zorgt voor een sterke houdkracht.

Toepassingsmogelijkheden in de fabriek van de toekomst

Op een handlingsysteem of op de arm van een robot: na ingebruikstelling kan de grijper diverse taken uitvoeren. Door deze functie-integratie kunnen systemen en componenten zich in de toekomst zelf aan diverse producten en scenario's aanpassen. Bovendien laat het project ziet hoe wij uit de natuur nieuwe inzichten voor onze kernactiviteit Automatisering kunnen verkrijgen.

Nieuwe impulsen door Open Innovation

Tot de doelen van het Bionic Learning Network behoort echter niet alleen het leren van de natuur. Ook het vroegtijdig herkennen en stimuleren van goede ideeën speelt een belangrijke rol. De FlexShapeGripper ontstond in samenwerking met de hogeschool Oslo en Akershus en is een uitstekend voorbeeld voor de nauwe, bedrijfsoverschrijdende samenwerking.