Standaard productgoedkeuring

Certificaten, goekeuringen en productconformiteit

Festo AG & Co. KG houdt zich aan nationale en internationale wetten, geldende richtlijnen en voorschriften. Voor onze klanten en markten volgen wij continu veranderingen in de wet- en regelgeving en passen deze overeenkomstig toe.

Productspecifieke certificaten en uitleg

Productspecifieke certificaten (UL, CCC, … ) en conformiteitsverklaringen (CE, Food Safety …) vinden u in de Online Shop op de betreffende productpagina onder Downloads en Media. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Technische support.

Onze verplichtingen wat betreft REACH en de materiaaleisen van de RoHS komen wij op het internet na.

REACH

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 heeft betrekking op chemische stoffen in producten. Als een stof in de kandidatenlijst in een van onze producten in een concetratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig is, komen wij volgens artikel 33 van de REACH-verordening direct onze informatieplicht na.

Lijst met voor goekeuring in aanmerking komende, zeer risicovolle stoffen

REACH-verklaring (PDF)

SVHC in gemonteerde deelproducten (PDF)

RoHS

Producten van Festo waarop de RoHS-richtlijn 2011/65/EU direct van toepassing is, zijn voorzien van een CE-markering en EU-conformiteitsverklaring. De materiaalinformatie „RoHS-conform“ in de catalogus bevestigt dat in het algemeen aan de materiaaleisen wordt voldaan.

RoHS-verklaring (PDF)