Digital Education

E-learning

'State-of-the-art' opleidingen - voor werknemers van vandaag en morgen

Is digitalisering een onderwerp van de toekomst? Tegenwoordig bepaalt het al steeds meer ons dagelijks werk. De sterke en snelle toename van de complexiteit in dynamische, steeds nauwer verbonden industriële omgevingen stelt ons voor uitdagingen. Om deze aan te gaan en dagelijks succesvol te zijn, maakt digitalisering zijn opmars op opleidingsgebied.

De digitalisering van leren en het gebruik van digitale media maken lesgeven en leren niet alleen aantrekkelijker en spannender, maar vooral ook flexibeler en efficiënter. Hierdoor blijft er meer tijd over voor praktijkoefeningen. Daarbij wordt voor de digitalisering relevante inhoud gebruikt, evenals digitale tools, instrumenten en media - voor de huidige en toekomstige dagelijkse praktijk.

Als wereldmarktleider op het gebied van technisch opleiding en bijscholing stimuleren we de digitalisering van lesgeven en leren.

We bieden oplossingen voor:

  • Digitale leerconcepten
  • Interactieve en multimedia digitale leerinhoud
  • Leerplatforms en -portals

De uitdaging van digitalisering

Digitalisering

Technologietrends met steeds kortere cycli, zoals digitalisering, leiden tot een sterk toenemende complexiteit in dynamische, steeds nauwer verbonden industriële omgevingen. Specialisten staan voor steeds grotere uitdagingen in hun dagelijks werk - dit vereist een steeds grotere handelingsbekwaamheid, mediavaardigheid en zelfstandigheid. Gekwalificeerde en specifiek opgeleide specialisten worden een schaars goed voor bedrijven en economieën, maar zijn tegelijkertijd ook de sleutel tot succes.

Innovatieve en aantrekkelijke leerconcepten helpen om:

  • Gekwalificeerde stagiaires aan te trekken voor technische opleidingen
  • Specialisten door continue bijscholing aan het werk te houden
  • U als innovatieve en aantrekkelijke werkgever/opleidingsinstelling te positioneren

Ontdek ons leeraanbod op het gebied van e-learning: