Festo4Students

Festo4students wil bruikbare informatie bundelen en ter beschikking stellen voor studenten een leerkrachten.

Voor leerkrachten:

  • Presentaties pneumatica: klaar om te gebruiken in de les. De presentaties belichten elk apart een in de industrie vaak gebruikte technologie zoals terugslagkleppen, elektroventielen, ... De bijhorende dossiers voor de studenten maken het lesmateriaal volledig.
  • Prijslijsten scholencatalogus: een actuele prijslijst van automatiseringscomponenten die het projectwerk voor scholen eenvoudiger maakt..

Voor studenten:

  • Dossiers pneumatica: Hoe werken componenten zoals een snelheidsregelaar of een elektroventiel? Welke technologie zit daar achter? Elke technologie wordt in een apart dossier toegelicht.
  • Scholencatalogus: Kies voor je projecten uit een selectie van basiscomponenten waarmee je aan de slag kan. De volledige catalogus van Festo is zeer uitgebreid een maakt de keuze (misschien nodeloos) complex.

Oefeningen

Oefenbundel elektropneumatische componenten

In deze oefenbundel kan je aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende elektropneumatische componenten te leren kennen. De correcte oplossing om je werk na te kijken vind je hier terug

Oefenbundel pneumatische componenten

Met deze oefenbundel kan je aan de hand van een aantal eenvoudige oefeningen het nut en de werking van de meest voorkomende pneumatische componenten te leren kennen. In deze bijhorende oplossingen kan je je taken en oefeningen nakijken.

Enkele Leersystemen in de kijker

Projectwerk

Project gravitatiemagazijn pneumatische sturing

Aan de hand van dit project leert de student onder andere: een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, de kracht van een pneumatische cilinder berekenen, debiet berekenen, en interpreteren ...

Project gravitatiemagazijn met elektropneumatische sturing

Aan de hand van dit project leert de student onder andere: een eenvoudig elektropneumatisch schema ontwerpen, de kracht van een pneumatische cilinder berekenen, debiet berekenen, en interpreteren ...

Kennisdossiers en presentaties

Luchtverzorging

De luchtverzorgingseenheid garandeert de juiste druk en ziet erop toe dat de lucht die men gebruikt zuiver en eventueel geolied is. Kortom, deze eenheid staat in voor de lange levensduur van de installatie. Maar hoe werkt dat nu, zo'n airprep unit? In dit dossier behandelt men de meest gebruikelijke componenten van een luchtverzorgingseenheid. Hier vind je de presentatie voor dit dossier om het lesmateriaal te vervolledigen.

Softstart-ventiel

Het softstartventiel beschermt de installatie en de operatoren tegen te grote cilindersnelheden bij het onder druk stellen van de machine.

In dit dossier dat u hier kan downloaden, bespreken we het doel en de werking van deze ventielen. Hier kan u de presentatie downloaden.

Pneumatische aandrijvingen

Zoekt men eenvoudige, gebruiksvriendelijke en goedkopere aandrijvingen, dan bieden lineaire pneumatische aandrijvingen vaak de oplossing. Dergelijke lineaire aandrijvingen worden ook wel pneumatische cilinders of persluchtcilinders genoemd. In dit dossier bespreken we de meest gebruikte pneumatische aandrijvingen. Hier kan u de bijhorende presentatie downloaden.

Elektroventielen

Hoe werkt een elektroventiel? Om pneumatische aandrijvingen te besturen of om de energietoevoer naar de verschillende onderdelen van een pneumatisch systeem te regelen heeft men wegventielen nodig. Door de invoering van elektronische sturingen via PLC worden de ventielen die de cilinders sturen hoofdzakelijk elektrisch gestuurd

In dit dossier worden de meest gebruikte elektrisch gestuurde wegventielen besproken. Deze presentatie hoort bij het didactisch pakket.

Terugslagventielen

Hoe werken terugslagventielen? Het doel van terugslagventielen is om de doorstroming van lucht in één richting door te laten en in een andere richting te blokkeren. Bij terugslagventielen onderscheiden we de terugslagkleppen, het wisselventiel, het tweedrukventiel en het snelontluchtingsventiel. In dit dossier en in deze presentatie bespreken we de verschillende types van terugslagventielen.

Snelheidsregeling

Hoe werkt snelheidsregeling? Het doel van een snelheidsregeling is de snelheid van cilinders en pneumatische motoren te regelen door het luchtdebiet te beïnvloeden. Dit gebeurt door de nominale luchtdoorlaat in aangepaste ventielen te wijzigen. De eenvoudigste manier om dit te verwezenlijken is met smoorventielen. In dit dossier en deze bijhorende presentatie bespreken we hoe we op de meest efficiënte manier een snelheidsregeling kunnen toepassen op pneumatische vermogenelementen.

Sensoren

Welke sensoren worden het meest gebruikt in pneumatische installaties? Hoe werken sensoren?

Download hier het Dossier Sensoren, en download hier de bijhorende presentatie.

Vacuüm

Hoe werkt vacuüm? Wat zijn de meest gebruikte vacuümcomponenten? Download hier de presentatie en het studentendossier.

Proportionele Drukregelventielen

Hoe werkt een proportioneel drukregelventiel? Waarvoor worden ze gebruikt?

Om druk in te stellen zonder manuele afregeling, maakt men gebruik van proportionele drukregelventielen die elektrisch of elektronisch gestuurd worden. Dit dossier en deze presentatie hebben tot doel om u vertrouwd te maken met deze ventielen.

Antirotatiecilinders

Wat zijn antirotatiecilinders? Waarvoor worden ze gebruikt? Antirotatiecilinders worden gebruikt in toepassingen waar de zuigerstang niet mag verdraaien. In dit dossier bespreken we een aantal constructietypes die toelaten om de zuigerstang van een cilinder te borgen tegen verdraaiing. Hier kan je de presentatie downloaden.

Pneumatisch positioneren

Hoe pneumatisch postioneren? Welke oplosssingen laten toe om pneumatisch te positioneren? De meeste pneumatische cilinders dienen enerzijds om werkstukken te positioneren en anderzijds om mechanische onderdelen aan te drijven. Het exacte aantal posities dat men wenst te bereiken, kan variëren van één vaste positie als het gaat om het positioneren van werkstukken tot een onbeperkt aantal vrij te programmeren posities als men bijvoorbeeld een paletiseerautomaat wil aandrijven. In dit dossier met deze presentatie bespreken we de meest gebruikte oplossingen die toelaten werkstukken of machineonderdelen pneumatisch te positioneren.

Pneumatische schakellogica

Hoe werkt pneumatische schakellogica? Wat is pneumatische schakellogica? Elke pneumatische sturing is volgens een bepaalde logica opgebouwd. Deze logica bepaalt de werking van de schakeling. In dit dossier bespreken we de verschillende pneumatische componenten die toelaten om logische schakelschema’s pneumatisch uit te voeren. Hier vind je de presentatie.

Tekenen van professionele pneumatische schema’s

Waarom schema’s tekenen volgens de norm ISO 1219-1? Normen helpen om een installatie af te beelden op een gestandaardiseerde wijze. Schema’s die getekend zijn volgens een norm laten toe om verwarringen en fouten uit te sluiten bij het ontwerpen, het aansluiten, het onderhouden en het herstellen van een installatie. HIer vind je de presentatie, en hier het dossier.

Wegventielen

Wat zijn de meest gebruikte wegventielen? Hoe werken ze? Wegventielen bepalen de weg en de richting van de persluchtstroom en kunnen, indien nodig, de stroom volledig blokkeren. Download hier het dossier en de presentatie.

Referentiebenamingen van componenten in een elektropneumatisch schema

Referentiebenamingen met 2 letters volgens EN 81346-2. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende normen? Welke norm hanteer je best voor een elektropneumatisch schema? leer er meer over in dit dossier.

Referentiebenaming van componenten in een elektropneumatisch schema (vereenvoudigd)

Referentiebenamingen met 2 letters volgens EN 81346-2. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende normen? Welke norm hanteer je best voor een elektropneumatisch schema? leer er meer over in dit dossier.

FluidDraw Educational licence

FluidDraw of FluidSim?

FluidSim is een didactisch ondersteunende software die gebruikt wordt in leersituaties. FluidDraw is een software ontwikkeld door Festo om eenvoudig en snel pneumatische en elektrische schakelschema’s te tekenen. Om studenten te helpen in hun studies verdeelt Festo gratis studentenlicenties van FluidDraw. Het voordeel van deze studentenversie is dat ze identiek dezelfde functionaliteiten biedt als de versie die in de industrie gebruikt wordt. Ze is 365 dagen actief, en er staat een watermerk op de uiteindelijke plannen.

Hoe ga je te werk om een studentenlicentie aan te vragen ?

student ipad

Scholencatalogus

Om de integratie van pneumatiek in labotoepassingen en projecten eenvoudiger te maken heeft Festo een vereenvoudigde “scholencatalogus” gemaakt. Deze bevat een selectie van de meest gebruikte pneumatische componenten. Zo willen we leerlingen helpen bij het maken van een snelle(re) keuze van pneumatische onderdelen en hun toebehoren.

Bij deze scholencatalogus hoort ook een prijslijst, die de leerkracht hieronder kan aanvragen.