Манипулационни системи

Системи за обработка и промишлени роботи

С помощта на системи за обработка и промишлените роботи обработката на заготовки – например захващане, позициониране, подреждане, групиране или изпълнение по тактове – може да бъде до голяма степен автоматизирано. Затова манипулиращите системи осигуряват плавен и ефективен поток от материали в напълно автоматизиран процес. Производствените компании могат да спестят разходи и да увеличат значително производителността си, като инвестират в система за обработка. Тясно свързана с роботиката и манипулирането е технологията за автоматизация, която обхваща програмирането и управлението, необходими за обработката на заготовките. Festo е глобален лидер в областта на автоматизацията: от проектирането до производството и интеграцията, ние придружаваме целия процес с нашето ноу-хау.

Манипулиращи системи и роботи на Festo

Ние предлагаме системи за обработка за различни приложения в областта на монтажната и манипулаторната техника: от стандартни решения за всички обичайни приложения в областта на технологията за автоматизация до индивидуални решения, съобразени с вашите специфични изисквания. В производството самообучаващите се системи и автоматизираните решения базирани на роботи играят все по-решаваща роля наред с цифровото свързване на цели заводи в мрежа. Поради това нашата продуктова гама включва както пневматични манипулиращи системи със съответните системи за управление, както и декартови роботи и роботи с паралелна кинематична система .

Пневматични системи за обработка

Нашите пневматични системи са готови за инсталиране манипулационни модули за прехвърляне, подаване и изваждане на дребни части в много ограничено пространство. Движението се отвежда принудително в кулиса и позволява много кратка продължителност на тактовете. В зависимост от системата за обработка се извършва С- или Г-образно движение. Движенията в посоките Y и Z са променливи в диапазона до 40 mm. Манипулационните модули са проектирани за използване с електрически, серво-пневматични или пневматични задвижвания. Предлагат се и предварително сглобени модули със свързано задвижване. Интерфейсът към заготовката позволява адаптирането на различни видове хващачи на Festo.

Пневматични манипулационни системи

Декартови роботи

Готовите за инсталиране декартови роботи се основават на движения, базирани на линейни и плъзгащи се задвижвания на Festo или паралелна кинематика и позволяват многоизмерни движения. От компактни и здрави до високо динамични системи за обработка, за всяко приложение се предлага подходящото решение. Посредством линейни , зонови портали и 3D портали е възможно свободно позициониране на линейния диапазон до триизмерното пространство. Със съгласувани стъпкови и серво-двигатели, контролери за мотори и интегрирана концепция за захранване с енергия се осигурява надеждно и готово за инсталиране решение. Подкрепени от иновативни софтуерни решения за проектиране и конфигуриране, системите за обработка могат да бъдат проектирани онлайн и ефективно пуснати в експлоатация само за няколко минути въз основа на данните от вашето приложение.

Декартови роботи

Роботи с паралелна кинематична система

Нашите роботи Delta с паралелна кинематична система също са готови за инсталиране системи. Те се използват за свободно позициониране в триизмерното работно пространство. Промишлените роботи се отличават както с прецизност при движение и позициониране, така и с изключително висока динамика. Кинематиката се основава на концепция за паралелно кинематично задвижване с три фиксирани мотора, които са свързани чрез пирамидална механична структура от линейни оси и пръти, подсилени с въглеродни влакна. Благодарение на високата твърдост на механичната конструкция и ниската подвижна маса паралелната кинематична система е до три пъти по-бърза от подобните декартови системи. Монтираният на тавана робот позволява максимална достъпност и използване на работното пространство, като същевременно спомага за намаляване на необходимата монтажна площ.

Паралелна кинематична система EXPT

Техника за управление

В съчетание с нашите системи за обработка и роботи ние предлагаме готови за свързване и тествани системи за управление от един източник, с които усилията за въвеждане в експлоатация и за интегриране могат да бъдат значително намалени – независимо дали става въпрос за системи за прости задачи за управление или за сложни системи за управление на високо динамично движение. Системите за управление на Festo с тяхната лесна за обслужване и поддръжка конструкция допълват готовите за свързване пакети от решения за всички системи за обработка. Използването на свързаните с безопасността електрически устройства и техника за управление на Festo ви дава сигурност при прилагането на мерки за безопасност в съответствие с Директивата за машините.

Контролно табло на управлението

Принадлежности за манипулаторна техника

Нашите принадлежности за манипулиращи системи и промишлени роботи са всеобхватни: в допълнение към предните блокове, адаптерните плочи, профилните колони, опорните профили и блоковете за регулиране предлагаме основни елементи, адаптери, многоосни елементи и специфични за задвижването принадлежности за нашите манипулиращи системи.

Принадлежности за манипулационни модули

Често задавани въпроси относно системи за обработка и роботи

Какво представляват манипулиращите системи?

Манипулиращи системи или системи за обработка са всички устройства, които придвижват даден обект към определена позиция и го завъртат, докато той не заеме правилната позиция. По този начин те поемат функциите на човешките ръце и визуално възприятие. И така, системите за обработка се използват за прецизно позициониране на заготовките и инструментите и имат за цел да облекчат хората от монотонната и физически тежката работа. Манипулаторната техника замества ръцете с инструменти, хващачи, лостове, държачи и други инструменти.

В рамките на производството и сглобяването манипулаторната техника е важен компонент, при който тази дейност се разграничава ясно от другите дейности. Става въпрос за обработка, когато дадена заготовка бъде премествана или манипулирана автоматично извън чистото транспортиране. Това може да се случи например при завъртане, накланяне или позициониране.

Къде намират приложение манипулационните системи?

Поради нарастващия конкурентен натиск и все по-напредващата автоматизация на производствените процеси много производствени предприятия днес са принудени да оптимизират и автоматизират допълнително своите производствени процеси. Тук се използват манипулационни системи, които намаляват броя на грешките и увеличават скоростта и ефективността на производството. Това засяга предимно браншове като машиностроенето и автомобилната промишленост, но също така и медицинската техника, фармацевтичния бранш или електронната промишленост. Максималното използване на работното време на машините, намаляването на процента на грешките и свеждането до минимум на не продуктивните престои са ключови фактори за по-голяма ефективност, рентабилност, конкурентоспособност и особено за по-високи печалби.