Подготовка на сгъстен въздух

Подготовка на сгъстен въздух

Всеки, който желае да осигури високо ниво на надеждност на процесите и работоспособност на машините си, трябва да предвиди правилна подготовка на сгъстения въздух от самото начало при планирането на системата. Тъй като захранването с чист сгъстен въздух без частици, вода или масло помага да се избегнат неизправности в пневматичните компоненти, увеличава експлоатационния живот на компонентите и намалява повредите на машината, както и времената на престой. Festo ви предлага системи, които осигуряват чистота на сгъстения въздух в съответствие с ISO 85731:20110.

Подготовка на сгъстен въздух – Системи на Festo

Основата на нашите решения за подготовка на сгъстен въздух са нашите пневмоподготвящи единици. Те осигуряват правилното качество на сгъстения въздух и филтрират компресорното масло, кондензата и частиците замърсявания от въздуха. В зависимост от приложението, една пневмоподготвяща единица се състои от регулатор на налягане, различни филтри, разклонителен модул, както и разпределители за аерация и деаерация. Различни комбинации са налични на склад при Festo. Освен това пневмоподготвящите единици могат да бъдат конфигурирани индивидуално в модулната система MS.

Пневмоподготвящи единици

Гамата от продукти на Festo включва и подходящи филтърни регулатори , филтри за сгъстен въздух , омаслители и регулатори на налягане . Предлагаме също така разпределители и разпределители за плавно покачване на налягането , изсушители за сгъстен въздух , разпределители на сгъстен въздух и усилватели на налягането . Нашата подготовка за сгъстен въздух се допълва от дренажи за кондензат , индикатори на налягане както и широка гама отпринадлежности .

Услуга: Анализ на консумацията на сгъстен въздух

Оптимално захранване със сгъстен въздух, безопасно планиране на разходите, безопасни процеси: Нашите квалифицирани сервизни техници определят индивидуалния разход на сгъстен въздух на Вашата машина и Ви предоставят факти за по-голяма безопасност, ефективност и прозрачност.

Нашият пакет от услуги включва:

 • Определяне на статичния разход на сгъстен въздух на машини в покой както и на работещи машини
 • Определяне на загубите от течове
 • Монтаж и демонтаж на измервателната секция със стандартни части (съединения, шлангови връзки и т.н.)
 • Анализ на резултати от измервания
 • Документиране на резултати от измервания

Вашите предимства:

 • Оптимално захранване със сгъстен въздух
 • Сигурни процеси
 • Сигурно планиране на разходите

Услуга на Festo Пестене на енергия

Защо е нужна подготовката на сгъстен въздух?

Необработеният сгъстен въздух съдържа примеси под формата на частици, вода и масло. Водата и маслото може да бъдат както в течно, така и в газообразно състояние или да преминават от едната форма в другата в мрежата за сгъстен въздух. И трите примеса не присъстват в чист вид в реални мрежи за сгъстен въздух, те образуват смеси. Тези смеси може да варират значително в различни точки на мрежата в различни моменти. Вода може да се събере напр. в междусистемните линии или частици могат да се утаят в мъртвото пространство за по-дълъг период от време и след това да бъдат отнесени наведнъж при хидравличен удар.

В един кубичен метър сгъстен въздух се съдържат милиони частици замърсявания, значителни количества вода и масло и дори тежки метали като олово, кадмий и живак. Ако те не бъдат филтрирани, правилното функциониране на компонентите на системата не може да се гарантира в дългосрочен план. Освен това тези вредни вещества значително влошават качеството на продуктите. Следователно правилната подготовка на сгъстения въздух е от съществено значение за намаляване на повредите и времената на престой на машините и за осигуряване на безопасността на процесите и продуктите.

Лошо подготвеният сгъстен въздух води до неизправности, като напр.:

 • Бързо износване на уплътненията
 • Замърсени с масло разпределители в управляващата част
 • Замърсени шумозаглушители

Възможни последствия за потребителя и машината:

 • По-ниска експлоатационна готовност на машината
 • По-високи разходи за енергия поради течове
 • Повишени разходи за поддръжка
 • Съкратен експлоатационен живот на компонентите и системите

Колко чист трябва да бъде сгъстеният въздух?

Сгъстеният въздух винаги трябва да бъде толкова чист, че да не предизвиква неизправности или повреди. Тъй като всеки филтър представлява и съпротивление на потока, сгъстеният въздух също трябва да бъде винаги толкова чист, колкото е необходимо от икономическа гледна точка. Широкият спектър от приложения на сгъстения въздух поставя най-разнообразни изисквания към качеството на сгъстения въздух. Ако се изисква високо качество на сгъстения въздух, филтрирането трябва да се извърши на няколко етапа.

Чистотата на сгъстения въздух се определя от ISO 8573. Това е наименованието на група международни стандарти за изискванията за чистота на сгъстения въздух и определя в определени класове максималното съдържание на твърди частици, вода и масло, които могат да се съдържат в сгъстения въздух. От 2010 г. насам този стандарт е задължителен за автоматизацията с пневматика. Ето защо за подготовката на сгъстения въздух в съответствие със стандартите и с висока енергийна ефективност е задължително да бъдат налични различни параметри. Устройствата за поддръжка и филтрите на Festo гарантират перфектно функциониране. Можете да разберете на кой стандарт трябва да съответства Вашето приложение в нашата брошура Безопасни процеси благодарение на перфектна подготовка на сгъстения въздух.

Изтегляне на PDF

Инженерен инструмент за качеството на сгъстения въздух

Нашият инженерен инструмент Ви помага да изберете правилната комбинация от устройства за поддръжка за Вашата подготовка на сгъстения въздух. Тази програма Ви помага при правилното формиране на пневмоподготвящата единица. На това място въведете необходимото качество на сгъстения въздух, или с помощта на Вашето приложение, ISO код или посредством свободния избор на филтър.

Към инженерния инструмент

Услуга: Анализ на качеството на сгъстения въздух

Чист сгъстен въздух – безопасни процеси и удължен експлоатационен живот на всички пневматични компоненти: Нашите квалифицирани сервизни техници ще анализират качеството на Вашия сгъстен въздух директно в точката на извличане.

Нашият пакет от услуги включва:

 • Инспекция на децентрализираната подготовка на сгъстен въздух в точката на извличане
 • Измерване на съдържанието на остатъчно масло (до ISO 8573-1:2010, клас 2)
 • Измерване на точката на оросяване за сгъстен въздух (до ISO 8573-1:2010 клас 2)
 • Анализ на резултати от измервания както и препоръки за подобрение
 • Документиране на резултати от измервания
 • Допълнителни измервания при поискване

Вашите предимства:

 • Увеличаване на очакваната продължителност на живота на пневматичните компоненти
 • Идентифициране на слабите места
 • Повишаване на надеждността на процеса

Услуга на Festo Пестене на енергия