Пневмоподготвящи единици

Пневмоподготвящи единици за сгъстен въздух

С правилната подготовка на сгъстения въздух с помощта на пневмоподготвящи единици на Festo можете да удължите експлоатационния живот на Вашите компоненти, да избегнете престои и повреди на машините и значително да подобрите безопасността на Вашите процеси и продукти. Нашите пневмоподготвящи единици за сгъстен въздух отговарят на точните изисквания, от които се нуждае Вашето производство: от стандартни приложения до специфични решения, които поставят най-високи изисквания към чистота, налягане и дебит. Благодарение на интегрираните контролни функции винаги знаете състоянието на филтрите за сгъстен въздух и при нужда можете да контролирате поддръжката. Така че налягането, дебитът и консумацията са винаги в зелената зона.

Пневмоподготвящи единици на Festo

"Оne MS worldwide" предлага пневмоподготвящи единици за всякакви нужди: от обикновени стандартни до специфични решения за приложения с най-високи изисквания към качеството на сгъстения въздух. MS-B е идеално пригоден за стандартни приложения. Ако има специални изисквания към чистотата на сгъстения въздух до най-високия клас, серията MS с нейната модулна конструкция е идеалният избор.

В зависимост от приложението, една пневмоподготвяща единица се състои от регулатор на налягане, различни филтри, разклонителен модул, както и разпределители за аерация и деаерация. Устройствата за поддръжка осигуряват необходимото качество на сгъстения въздух и филтрират компресорното масло, кондензата и частиците замърсявания от въздуха. Зад това стои ноу-хау от десетилетия – и усет за нуждите на утрешния ден.

Инструмент за избор на Вашата пневмоподготвяща единица

Намерете най-добрата пневмоподготвяща единица за Вашето приложение: С помощта на нашия инженерен инструмент можете да съставите подходящата за вас комбинация от устройства за поддръжка. Въз основа на параметрите "типично приложение" инструментът създава препоръка за клас на чистота на въздуха и компоненти. Като алтернатива можете да зададете клас на чистота на сгъстения въздух или директно да съставите филтърна каскада. Ако след това добавите най-често срещаните модули за поддръжка, инструментът препоръчва правилното разполагане и размера на единиците в зависимост от дебита. Устройството за поддръжка е предварително конфигурирано – преоразмеряването вече е в миналото!

Към инженерния инструмент

Оразмеряване

Размерите на устройствата за поддръжка зависят от консумацията на въздух в системата. Използването на по-ниски размери води до колебания в налягането и до съкращаване на експлоатационния живот на филтъра. От икономическа гледна точка високо качество на въздуха трябва да се използва само там, където наистина е необходимо. Разклонителните модули между отделните степени на филтриране позволяват да се използват различни качества на въздуха.