Усилвател на налягане

Усилвател на налягане DPA

Преобразователят на налягане DPA е един от двубуталните преобразователи на налягане за компресиране на въздух. Когато към усилвателя на сгъстен въздух DPA се подава сгъстен въздух, автоматично се повишава налягането от вторичната страна. При това изходното налягане p2 може да се увеличи до два пъти стойността на входното налягане p1. За настройване на желаното изходно налягане се използва ръчно управляван регулатор на налягане. При усилвателите на налягане на Festo без регулатор на налягането изходното налягане винаги е 2 пъти по-голямо от входното налягане. Специална характеристика на усилвателя на сгъстен въздух DPA на Festo е опцията за запитване: DPA може да регистрира ходовете на задвижващото бутало с помощта на външен сензор и сумиращ брояч, като по този начин дава възможност за мониторинг на експлоатационния живот. Преобразователите на налягането са принципно проектирани за повишаване на налягането при нисък разход на въздух.