Вентилни острови

Вентилни острови

В пневматиката вентилните острови представляват комбинация от няколко отделни разпределителя. Те се комбинират посредством централно захранване с напрежение и сгъстен въздух, така че всички разпределители на вентилния остров се захранват заедно електрически и пневматично. Така се спестяват отделни съединителни шлангове и щуцери и се намаляват усилията за окабеляване. Вентилните острови са стандартно свързани към програмируем логически контролер, накратко PLC.

Какви са предимствата на вентилните острови?

Използвани предимно в автоматизацията на процеси и фабрики, вентилните острови са станали незаменими в автомобилната и електронната промишленост, както и във фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост. С вентилните острови и техните интегрирани електрически входове и изходи малките задачи за управление могат да бъдат решавани директно на място, независимо от системата за управление. Това превръща вентилните острови в един от основните елементи на пневматичната автоматизация.

С помощта на вентилните острови усилията за инсталиране са ниски, а разходите – управляеми, тъй като за управлението на голям брой разпределители и техните функции са необходими само едно централно пневматично захранване със сгъстен въздух и едно централно захранване. Друго предимство е конфигурацията: Вентилните острови съчетават комуникацията и автоматизацията на множество разпределители в едно устройство, което значително опростява инсталирането на софтуер, тъй като клапаните вече не могат да бъдат програмирани поотделно, а в мрежа. Вентилните острови на Festo също така разполагат с обширни диагностични функции, които поддържат наличността на системата на най-високо ниво и намаляват интервалите за поддръжка.

Вентилни острови на Festo

В допълнение на стандартните вентилни острови и универсалните вентилни острови, Festo доставя и клеми за разпределители със специфично приложение, както и електрическа периферия и принадлежности .

Нашите стандартни вентилни острови са вентил-групи в съответствие със стандартите ISO 15407-1, 15407-2 и ISO 5599-2 за стандартни разпределители, които включват универсални разпределителни функции и се предлагат като Plug-in или индивидуални връзки.

Универсалните вентилни острови са здрави и модулни вентил-групи, предназначени предимно за стандартни задачи.

От друга страна, специфичните за приложението вентилни острови са компактни, спестяват място и са проектирани за специални изисквания.

Ще намерите принадлежности за Вашия вентилен остров под формата на разпределители, присъединителни плочи и планки, закрепващи елементи, задвижващи елементи, както и продукти специфични за вентил-групи.