Софтуер

Автоматизация на софтуера

Festo предоставя софтуерните инструменти, необходими за конфигуриране и програмиране. Тези софтуерни среди се използват както за проектиране на пневматични системи, така и за оразмеряване на цялостни системи с кинематични оси. Освен това са налични допълнителни инструменти за параметриране и конфигуриране на вентилни острови и електрически задвижващи регулатори.
За свързване на компоненти на Festo към управления от висшестоящо ниво се предоставят съответните файлове с описание на устройствата, които позволяват интегриране в хост системите.
Festo предлага система за програмиране в съответствие с IEC 61131-3 (CoDeSys) за програмиране на управления.