Сервопневматични позициониращи системи

Серво-пневматични системи за позициониране

Серво-пневматичните системи за позициониране се състоят от следните елементи: Цилиндър с измервателна система, Пропорционален разпределители Контролери за позициониране. Серво-пневматичните системи за позициониране се използват за преместване на пневматичен цилиндър до определена целева позиция при управление на позицията или за генериране на определена целева сила при управление на силата. Festo е световен лидер на пазара за серво-пневматични системи и предлага подходящи решения за вашите изисквания.

Какъв е начинът на функциониране на серво-пневматичните системи за позициониране

При серво-пневматиката се използва допускащата компресия задвижваща среда въздух, поради което серво-пневматичните системи за позициониране се считат за особено "меки". Защото след като съответното задвижване застане контролирано на своята позиция, то може да бъде преместено или изтласкано от съответно голяма външна сила. От гледна точка на цената, системите за серво-пневматично позициониране са особено привлекателни, особено когато трябва да бъдат преместени маси с тегло над 10 kg.

Компоненти на серво-пневматични системи за позициониране

Измервателни системи

Измервателните системи са важен компонент на серво-пневматичните системи за позициониране, тъй като те осигуряват действителна стойност на текущата позиция. Диаметрите на цилиндрите на измервателните системи на Festo варират от 18 до 100 mm, докато дължините на хода възлизат на 100 до 2000 mm. Измервателните системи на Festo се предлагат в ротационен или линеен вариант. Измервателни системи

Измервателни системи

Пропорционални разпределители

Пропорционалните разпределители се използват в серво-пневматичните системи за позициониране като задвижващ механизъм, който управлява скоростта с помощта на вградени сензори за налягане. Festo предлага три различни пропорционални разпределители, които могат да бъдат управлявани аналогово, цифрово или директно.

Пропорционални разпределители

Контролери за позициониране

Двата контролера за позициониране на Festo, известни още като контролери за оси, са подходящи за серво-пневматични системи за позициониране. Задвижванията управлявани с бързодействащия Soft Stop CPX-CMPX се плъзгат меко и без удар в крайно положение. CPX-CMAX е проектиран за лесно серво-пневматично управление на различни фамилии пневматични линейни или ротационни задвижвания.

Контролер