В производствените клетки на модулната широкомащабна система резпределителите се монтират изцяло автоматично.

Варианти колкото 10 на 40. степен

Фабрика за технологии Шарнхаузен: изключително гъвкави монтажни линии

Независимо дали става дума за партида от един брой или за количества от 2,5 милиона на година: новата фабрика за технологии Шарнхаузен на Festo показва, как гъвкавостта и бързината вървят ръка за ръка. Индустрия 4.0 вече се реализира тук, доколкото е възможно. Взаимодействието между ръчното производство и модулните монтажни линии позволява вариации на продуктите от до 10 на 40. степен.

Фабриката за технологии на Festo е символ на най-съвременната автоматизация: 66 000 квадратни метра, 1200 служители, добре обмислена и високоефективна верига на добавени стойности, отворени комуникационни пространства с фабрика за обучение и творчески мозъчни тръстове. Свързаните в мрежа системи дават възможност за първите технологични решения в Индустрия 4.0. Служителите си сътрудничат ежедневно с гъвкав робот в пряко и безопасно взаимодействие. Информацията и материалите се движат бързо, гъвкаво и надеждно в безпроблемни потоци от стойности.


Кратки пътища
Във фабриката за икономични технологии отделните производствени процеси са свързани един с друг по най-кратки възможни пътища. И са подредени така, че доколкото е възможно, да няма нужда от междинно буфериране посредством складови запаси. Ако например преди това някои процеси са били разположени на няколко места на разстояние от32 километра, сега те са разположени в рамките на фабриката за технологии на разстояние само 120 метра. По този начин под един покрив и в най-кратки срокове се създават висококачествена техника на манипулиране, разпределители и вентилни острови, електронни компоненти и персонализирани клиентски решения.

Преглед на фабриката за технологии

Области на фабриката за технологии Шарнхаузен

Фабриката за технологии е разделена на четири области: (1) производство със стружкоотнемане, (2) монтаж, (3) производство на електроника и (4) специфични за клиента решения.

В перфектна форма

Металорежещите машини, които тежат няколко тона, са разположени на партера на фабриката за технологии на площ от 14 000 квадратни метра. Струговане, фрезоване, разпробиване и шлайфане – в производството със стружкоотнемане от метал се изработват прецизни компоненти за по-нататъшна обработка при монтажа. Системите работят денонощно и произвеждат основните компоненти на продуктите на Festo, като корпуси на вентили и отделни компоненти от техниката за манипулиране на линейни задвижвания. Готовата продукция е например няколко милиона уплътнителни патрони за разпределители годишно и няколко 10 000 корпуса за вентили на ден. Повърхностната обработка на компонентите се извършва в галваничните вани, които се намират в същата сграда.

Напълно автоматизирано и ръчно

Производството във фабриката за технологии варира от ръчно производство в Центъра за изпълнение на клиентски решения до изключително гъвкави и енергийно ефективни монтажни линии, като например двете модулни монтажни системи за производство на разпределители от серията VUVG. Тук осем производствени клетки работят една след друга на разстояние от 30 метра. Няколко милиона разпределители могат да бъдат сглобени годишно с време на цикъла под 15 секунди. При това се използват многобройни патентовани компоненти и решения: продуктите на Festo се използват за производството на продукти на Festo. В самите системи се произвеждат над 50 индивидуални варианта с различни размери, като на 20 варианта вече се падат над 80 % от общия обем.

При монтажа на разпределителите във вентилни острови все още се изисква ръчен труд, както и при специалните решения и отделни компоненти за индивидуалните изисквания на клиентите. Количествата варират от няколко хиляди на година, малки серии от няколкостотин до само една бройка. При някои продукти, които трябва да бъдат произведени индивидуално за клиенти в рамките на много кратко време, е възможно разнообразие от варианти колкото 10 40.

Включително електроника

Много продукти са немислими без електроника. Във фабриката за технологии 200 служители произвеждат сложни електронни модули и продукти на площ от 6000 квадратни метра. Само 2,5 милиона от тях годишно се произвеждат за използване в собствената дейност на компанията. В зоните за последваща обработка се получават или цялостни модули в тялото или окомплектовани платки. И тук са възможни стотици варианти.

Иновации в областта на автоматизацията

В допълнение към високопроизводителното и конкурентноспособно производство новият завод притежава и функция на образец: той служи на Festo като референтен завод за клиентите, демонстрирайки най-съвременните техника за автоматизация. Фабриката за технологии се характеризира с икономични и енергийно ефективни процеси и особено устойчиво и екологично производство. За това свидетелства и платиненият сертификат на Германския съвет за устойчиво строителство (DGNB), който заводът получи през септември 2015 г. Голямата приспособимост на на производствената площадка и проектирането на ефективни вериги на добавени стойности и потоци от стойност бяха решаващи за цялостната концепция на фабриката. Ръководителят на завода Щефан Швердле гледа положително към бъдещето: "С фабриката за технологии сме добре подготвени и за бъдещите изисквания: Създадохме пространствени условия за съвместни технологични и продуктови разработки, а също така значително подобрихме времето за пускане на пазара посредством оптимизиране на работните процеси и пренастройване на основните процеси."

Служителят си сътрудничи интуитивно и безопасно с робота за сглобяване.

Взаимодействие между човека и машината

Много от аспектите на Индустрия 4.0 вече са реалност във фабриката за технологии, например взаимодействието между човека и машината. Роботът за сглобяване поема едно тяло, съединява патроните и рамата и предава компонента на работника за по-нататъшна обработка. Сътрудничеството е безопасно за хората. Сензорите наблюдават постоянно всички действия на робота. За тази цел той е покрит със специално разработена пластмасова кожа с със сензори с висока чувствителност. Щом някой от персонала се приближи твърде много, той забавя движенията си или спира напълно. Благодарение на ефективните механизми за безопасност не се налага роботът да влиза зад решетките.

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 1.2016
Преглед