Параметричен дизайн

Неограничени възможности за разработване и конструиране

Олимпийската плувна зала "Воден куб" в Пекин или скоростното влакче "Тигър и костенурка" в Дуисбург го показват ясно: статиката и формата на сградите са оставили далеч назад геометричните ограничения на правите ъгли и успоредните стени и тавани. Разнообразните органични форми и причудливият дизайн – фантазиите на дизайнери и архитекти, превърнати в реалност – са възможни благодарение на методите на параметричния дизайн.

С помощта на CAD системите дизайнерите и архитектите проектират и конструират продукти и сгради във виртуалното пространство. По този начин сложните форми и структури стават видими в симулацията на екрана, а не само в главата на дизайнера. Във всеки случай необичайните форми са специални компоненти, които трудно могат да бъдат произвеждани автоматично и поради това са много скъпи за производство. За да може да се осигури разнообразие на дизайна, от една страна, и икономично производство, от друга, е необходим метод на конструиране съчетаващ двете изисквания.

Променливо и интуитивно обслужване

Затова от началото на седемдесетте години на миналия век се разработват параметрични CAD системи за машиностроенето и автомобилостроенето, които могат да бъдат използвани до голяма степен интуитивно. Моделът на продукта вече не е точно запаметена геометрия. Формата му се съхранява в компютъра посредством комбинация от параметри и цифрови променливи за описание на размерите. Един обект с форма на куб например се определя от параметрите дължина, ширина и височина, а цилиндърът, от диаметъра и височината.

Параметрични дизайне на стол

Новаторски концепции: Уникалната конструкция открива неограничени възможности за оформление

Future Construction

Цифровизацията на процесите на планиране и изпълнение повишава икономическата ефективност. Скриптираните геометрични модели са значително по-изгодни от традиционно произвежданите специални компоненти. Намаляването на разнообразието от компоненти и опростяването на геометриите и детайлите е успешно, без да се налага да се опростява цялостната форма. Напротив: Ако моделите са запаметени в компютъра, промените в проектирането могат да се правят директно на екрана, като просто бъдат променени цифровите стойности или бъде променена комбинацията от параметри. Използва се 3D софтуер, който се използва и за създаване на анимации.

3D Cocooner от мрежата за бионично обучение

Цифрово производство: Софтуерът предава геометрията на структурата директно върху траекториите на паралелната кинематична система

Цифрово производство: Софтуерът предава геометрията на структурата директно върху траекториите на паралелната кинематична система

Новите метода на 3D печат са отлични инструменти за изпълнение на параметрично проектирани форми. С 3D Cocooner Festo показа прототипно приложение на манипулаторната система на Festo, паралелна кинематична система от типа EXPT-45 на панаира в Хановер. Създадена по модела на пашкулите на копринените буби, една предачна дюза създава от снопове стъклени влакна, обвити и стабилизирани със смоли втвърдяващи се на ултравиолетови лъчи леки структури, които се появяват свободно в пространството.

Манипулаторът, който направлява предачната дюза, се управлява директно от софтуера за проектиране. Опростеният потребителски интерфейс с интуитивно обслужване позволява създаването на безброй варианти от много прости основни модели.

Тук можете да видите как работи 3D Cocooner:

Преглед