Програмирането на робот е като детска игра

Интуитивният софтуер на BionicCobot

Когато става въпрос за програмиране повечето хора си мислят за сложни редове от кодове с най-различни съкращения, скоби и други символи. Но програмирането на робот може да бъде и доста лесно, както показва софтуерът, разработен от Festo за неговия пневматичен лек робот BionicCobot.

Обслужването на BionicCobot се извършва интуитивно посредством специално разработен графичен потребителски интерфейс. Потребителят може да избира между различни предварително програмирани действия, като "захващане", "запаметяване на точка" или "придвижване", без да се налага сам да ги въвежда на сложен език за програмиране. Дори отнемащите много време настройки, като например параметрирането, са приети от потребителя още в първата стъпка. Софтуерът автоматично избира стандартни стойности за параметрите (променливи стойности, които трябва да бъдат съобщени на софтуера, за да може той да реши желаните задачи, например скоростта, с която се движи роботизираната ръка), но операторът може да ги променя.

Действията могат лесно да бъдат свързани едно с друго

Функциите на робота са илюстрирани с лесни за разбиране символи в софтуера. Операторът може да плъзга и пуска желаните действия на таблета в своеобразна времева линия и да ги свързва по желание – подобно на програма за сглобяване на видео. Повторенията на определени последователности от движения или по-сложни условия "ако-тогава" също могат лесно да бъдат съставяни и запаметявани. След това той може да види виртуално в симулацията на таблета или в реалното движение, как BionicCobot изпълнява тази последователност от движения, да коригира незабавно евентуалните грешки в последователността или да адаптира отделни параметри, като например скоростта.

Режим на ръчно водене BionicCobot

В режим на ръчно водене BionicCobot може да се движи свободно и с помощта на бутоните за управление на робота могат да бъдат запаметявани определени точки и последователности.

Програмиране в режим на обучение

Друг начин за програмиране е програмирането в режим на обучение: След това операторът на BionicCobot преминава в режим на ръчно водене (режим на балансиране). Това му позволява да движи свободно BionicCobot и да запаметява определени позиции и последователности с помощта на бутоните за управление на робота. Ако му трябват съвсем точни точки, до които не може да се доближи достатъчно ръчно с роботизираната ръка, той може да извърши тези фини настройки с помощта на навигационния бутон на таблета. Ако експертът иска да програмира робота, той може да превключи в класически режим на програмиране и да запише желаните действия като код.


Интерфейс към сървъра за роботика

Графичният потребителски интерфейс на софтуера притежава интерфейс към операционната система на робота (ROS). Тук се включва математиката: С помощта на запаметените точки се изчислява траекторията на движение на робота и се проверяват възможните сблъсъци. Платформата с отворен код ROS от своя страна има интерфейс към терминала за движение на Festo, който се използва за управление на кинематиката на робота с помощта на сложна техника на регулиране.

Можете да видите софтуера и робота в действие във видеото от мин. 2:25 нататък

Преглед