Рокля от писти на печатни платки

Метод на производство MID технология

С помощта на технологията Molded Interconnect Device – накратко MID – към повърхността на отлети с шприцоване компоненти могат да бъдат прикрепени видими триизмерни писти на печатни платки. Това дава възможност за уникално интегриране на механични и електронни функции в една единствена отливка.

По този начин продуктите могат да бъдат проектирани много по-свободно по отношение на пространството и да станат значително по-малки и по-леки – важна стъпка към по-нататъшна миниатюризация. В същото време MID компонентите често не се нуждаят от никакви кабели, което значително опростява монтажа им. За разлика от класическите, предимно двуизмерни платки, технологията MID използва триизмерна отливка като носител на схемата – например тялото. Съществуват различни методи на производство на MID. При често използваното директно лазерно структуриране (LDS) към пластмасата за шприцване се прибавя специална добавка. От този материал първо се отлива необходимият компонент.

Отлети с шприцоване отливки със структуриран модел на проводниците

След това зоните, в които са предвидени писти на печатни платки, се облъчват с лазерен лъч. При този процес прибавената добавка се активира и се потапя в медна вана за последваща метализация, което води до образуване на остри контури на пистите на печатни платки. Един след друг могат да бъдат нанасяни различни пластове, например никел и злато, сребро или спойка. Върху така създадените проводящи зони могат да бъдат запоявани електрически схеми.

Лазерна обработка на носители на схеми и платки

Лазерна обработка на носители на схеми и платки (снимка: LPKF/LDS)

Снимка: LPKF/LDS

BionicANTs – MID технология в миниатюрни роботи мравки

За Festo технологията 3D-MID предлага големи потенциали за бъдещето на техниката за автоматизация и за използване в бъдещи производствени системи. С BionicANTs Festo за първи път реализира миниатюрни роботи базирани на тази технология. Бионичният технологичен носител е вдъхновен от естествения модел на мравка. Той илюстрира, как автономното вземане на решения и кооперативното поведение могат да бъдат използвани за ефективна съвместна работа.

Благодарение на технологията 3D-MID всички механични и електронни функции могат да бъдат разположени на минимално пространство върху мравката, която е дълга само 13,5 см, и да бъдат прецизно съгласувани помежду си – интегриране на функциите в съвършена форма!

MID в приложението

В ежедневието технологията на малките MID вече се е доказала в много приложения. MID могат да бъдат открити например в автомобилите: В системата за управление на спирачките ESP един компактен MID сензор за налягане преобразува хидравличното спирачно налягане в електрически сигнал. MID се използват и в мобилните телефони. В този случай триизмерните носители на схеми служат като интегрирана антена върху пластмасовия корпус във вътрешността на мобилния телефон. Между другото приложения се използват и в медицината, климатизацията и технологиите за безопасност.

Видеоклип за създаването (MID технология от мин. 4:05)

Преглед