Умело изплетени

Технология на влакната базирана на естествени модели

Ако си мислите, че плетенето е старомодно, грешите. Все повече продукти се изработват с помощта на 3D изплитане от най-различни материали – и в най-различни отрасли. Гъвкавост и стабилност при ефективен и екологичен производствен процес са само част от предимствата на иновативната техника.

Офис столът, предпазната ръкавица, бандажът и спортната обувка имат нещо общо помежду си: те са изработени с иновативна техника, 3D изплитане. Преждата, която се използва, е различна в зависимост от областта на приложение. Плетенето може да се извършва с метални жици или стъклени влакна, както и с текстилни влакна. В бъдеще техническите трикотажни оплетки ще се използват все повече и като материали за самолети и автомобили или при изграждането на мостове.

Голямото предимство на производствената техника е, че в един детайл могат да бъдат включени както твърди, така и гъвкави зони. Например една обувка може да се адаптира по-добре към движението на стъпалото в сравнение със стандартните обувки. В същото време твърдите зони в структурата на оплетката осигуряват стабилност на стъпалото там, където е необходимо. Благодарение на преплитането на смес от леки влакна, обувката има и ниско тегло.

Ефективно и екологично производство

Технологията се оказва полезна и от екологична гледна точка: произвеждат се малко отпадъчни продукти, а при някои техники на плетене отпада необходимостта от допълнителни стъпки в производствения процес, като например зашиване. Тъй като влакната на текстилната горна част вече са сплетени, плетената обувка за боси крака например не се нуждае от шевове.

Традиционни занаяти: изработване на обувка с 3D оплетка

Традиционните занаяти вървят в крак с времето, за да отговорят на изискванията на съвременния пазар

Мускулите на животни погледнати под микроскоп

Текстилната тъкан с 3D-оплетка на Festo осигурява правилната структура и на робота BionicMotionRobot. При разработването на бионичната роботизирана ръка инженерите са разгледали по-отблизо мускулните влакна на пипалата на октопода.

В пипалата мускулните нишки са разположени на няколко слоя и с различна ориентация. Благодарение на взаимодействието на лъчеобразно, диагонално и надлъжно ориентирани влакна октоподът може да контролира целенасочено пипалата си. Във вътрешността на пневматичната роботизирана ръка се намира 3D текстилна тъкан, която се основава на този естествен модел.

3D техника за плетене в BionicMotionRobot

Оплетката обгръща малки, еластични въздушни камери по протежение на роботизираната ръка. Камерите се задействат от сгъстен въздух и могат да се сгъват или разгъват като акордеон, като по този начин преместват рамото. Тук се намесва текстилната обвивка на въздушните камери: По подобие на мускулните влакна на октопода еластичните и твърдите нишки преминават като специална шарка около камерите. По този начин текстилната структура определя, в кои точки ръката на робота се разширява и по този начин развива сила, и в кои точки разширяването се предотвратява. По този начин BionicMotionRobot може да се движи както мощно и бързо, така и плавно и прецизно.

Благодарение на естествените форми на движение BionicMotionRobot може да се използва за различни задачи и да работи рамо до рамо с хората, без да представлява опасност. Научете повече за начина на функциониране и възможностите за приложение на пневматичната роботизирана ръка във видеото:

Преглед