Прецизни операции на дозиране с пипета

Чисто решение

Прецизна работа с вискозни тъкани

Лабораториите в областта на химическата, нефтохимическата промишленост, фармацията или хранителните технологии все повече разчитат на автоматизацията на подготовката на пробите. Модулният процесор за проби, разработка на производителя на лабораторно оборудване Anton Paar, е надеждно решение за това – в комбинация с електрически оси и управления на Festo.

Предимствата на автоматизацията на лаборатории са очевидни: тя освобождава лаборантите от монотонни, повтарящи се задачи, но също така и от работа с опасни вещества. Тя позволява 24-часова работа седем дни в седмицата и повишава качеството, възпроизводимостта и проследимостта на пробите. Но най-важното за повечето лаборатории е: автоматизацията не само спестява време и разходи, но и гарантира безпогрешен процес на анализиране и съответно правилни резултати.Компактна платформа на работния плот
Модулният процесор за проби е система за подготовка на проби, например при хроматографски анализ под високо налягане за проби в диапазона от няколко до 100 милилитра – например в нефтохимическата промишленост, за хранителни продукти или аромати. Компактният дизайн като "платформа на работен плот" подготвя проби, които след това се тестват например за съдържание на вода, плътност, вискозитет, суспендирани твърди вещества или стойност на pH. "Използваме го за автоматизиране на отнемащи време ръчни задачи като дозиране с пипета, вземане на проби, дозиране и претегляне в голям обем и за много различни типове проби", обяснява ръководителят на проекта Маркус Шолауф от отдела за автоматизация и роботика на компания Anton Paar. Така са гарантирани правилни обеми, концентрации и смеси. Модулният процесор за проби може да се използва за течности и твърди вещества като настолно устройство или да бъде интегриран в цялостни решения за автоматизация.

Компактна платформа на работния плот

Компактна платформа на работния плот: Модулният процесор за проби може да се използва за течности и твърди вещества като настолно устройство или да бъде интегриран в цялостни решения за автоматизация.

Прецизни операции на дозиране с пипета

Компактните портали за манипулиране с електрически оси на Festo – оста DGEA в посока X и оста EGSK в посока Y, оборудвани с двигатели тип EMMS-ST – осигуряват прецизни процеси на дозиране с пипета. След приключване на процеса на дозиране с пипета пневматичният цилиндър AEN на Festo осигурява изхвърлянето на използваната пипета в улей за отпадъци.

Друга система за манипулиране, оборудвана със същите оси, поема съдовете за проби от изходните тави и ги разполага върху блока за претегляне. Там съдовете за проби получават от пипетите точното количество от изследваното вещество за тестване. След това порталът за манипулиране задържа съда за проби над скенер, за да може пробата да бъде причислена посредством код Datamatrix. С този интегриран четец на баркодове пробите са проследими по време на цялостната им подготовка. В края на този процес пробата се поставя върху изходната тава.


Тествано цялостно решение

"Festo ни достави не само осите, но и цялостно системно решение, включително управлението CODESYS CECC", разказва ръководителят на проекта Шьолауф за сътрудничеството с Festo и добавя: "Това ни позволи да спазим изключително краткия срок за разработка от четири месеца Това позволи също така да двата портала за манипулиране да бъдат програмирани така, че никога да не се сблъскват, въпреки че се движат в едно и също работно пространство. Преди доставката Festo е извършила проверки и тестове.

Разработването на дозиращата глава също не беше лесна задача. За тази цел се използват разпределители VODA. Мембранните вентили са мембранни вентили с директно управление. В зависимост от това как се определя налягането, дозирането на транспортираната течност е по-голямо или по-малко. Налягането на отваряне на разпределителя се определя от предварителното напрежение и гъвкавостта на мембраната. Това позволява изключително прецизно дозиране на използвания агент.


Безопасност в световен мащаб

Накрая пробите трябва да бъдат разпределени в съдовете за проби с точност до милилитър. "В този подпроект инженерите от отдела за медицинска техника и лабораторна автоматизация на компания Festo демонстрираха своя експертен опит, съчетан с висока степен на ангажираност", продължава Шьолауф. Това дава сигурност за последващи проекти, добавя ръководителят на проекта – също както и фактът, че продуктите, решенията и услугите на Festo са бързо достъпни почти навсякъде по света. Това е важно и за компании като Anton Paar, за да могат да продават модулния процесор за проби в световен мащаб.

Anton Paar

Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Австрия

www.anton-paar.com

Сфера на дейност: Разработване и производство на прецизно лабораторно оборудване, високопрецизни процесна измервателна техника и персонализирани решения за автоматизация и роботика

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 1.2016
  2. Изображения: Стефан Кристоферич
Преглед