Да научим нещо ново или да се научим наново?

Да научим нещо ново – или да се научим наново?

Цифровизацията навлиза във всички области на живота. Професионалното обучение също е засегнато. Но докъде стига тази промяна? Дали има само няколко нови теми или е възможно да се променят много повече неща?

"Бомбардировка за смартфон зомбита" беше заглавието на скорошен репортаж в новинарски портал. Ставаше въпрос за наземни светофари за смартфон зомбита. Защото все по-често срещаме хора, които се разхождат загледани в смартфоните си, проверяват електронната си поща или пишат съобщения в месинджър с висока степен на концентрация и просто забравят заобикалящата ги среда. В училищата се използват цифрови бели дъски вместо традиционните дъски. Да добавим и образователните филми в YouTube. Във фабриките също ще се променят някои неща, когато техникът по поддръжката вече не държи хартия и кутия с инструменти в ръка, а автоматично се придвижва до следващия "технически пациент" с помощта на самоуправляващ се мобилен робот и докато го прави, се информира от таблет, как може да се наложи да бъде адаптиран софтуерът на дадена система. Това ли е образът на хората в ежедневието, на обучението или на производството, както е било известно преди десет или петнадесет години? Със сигурност не. Светът се е променил.

Когато новите технологии са вчерашна новина

Поради бързото развитие на технологиите, нарастващата интернационализация и широкото разпространение на Интернет с възможност за извличане на данни чрез смартфон непрекъснато се създават нови възможности за запознаване с важни теми и учебно съдържание. Освен това именно "типичната целева група" на обучителя, "дигиталните аборигени", които са пораснали със смартфони и таблети и са изненадани, когато тези медии все още се описват като "нови" и може би дори се поставят под въпрос.

Повратът започна

Балансирането представлява огромно предизвикателство най-вече за обучителите. От една страна, те имат изисквания за обучение към бъдещите служители, а от друга – работят с целева група, която очевидно има най-голям афинитет към тези медии, но за съжаление често има дефицити в други училищни сфери (поне според тяхното усещане). Казано накратко: съдържанията на обучението ("какво") ще се променят, както и дидактизацията ("как"), т.е. начинът, по който (могат да) се преподават съдържанията на обучението (новите). Да научите няколко нови думи на автобусната спирка, може би да гледате обучителен видеоклип на sofatutor или khan-academy на смартфона си по пътя – това може да стане актуално в бъдеще. Така че "къде" също е в процес на промяна.

4.0 елементи в обучението

В резултат на тези промени в обучението във Festo вече се случиха много неща. Разбира се, предприетите стъпки не могат да обхванат цялата сложност на цифровизацията, но те са важни стъпки в тази посока на ниво Do-It. Специализирани съдържания (например от областта Сензори) се засягат от различки проекти. По този начин се засилва радостта от новото и непознатото. Конкретни проекти като "Sensor- Pong" или "Balance-Board" съчетават техническо и емоционално обучение в областта на сензорните технологии "Индустрия 4.0". При това се използват и "нови" медии. В допълнение към смартфоните на обучителите се предоставят таблети или ноутбук 2в1 от пул с устройства, до които обучителите имат достъп при необходимост. В някои случаи обаче стажантите използват и собствените си смартфони, например за да могат да управляват малък робот с помощта на приложение. Разбира се, отворената WLAN мрежа за гости е незаменима.

3D Cocooner

В обучението не бива да липсва поглед към научните изследвания и разработените там перспективни технологии – новите методи на печат за миг превръщат идеите в заготовки, които можете да докоснете.

Идеите се превръщат в заготовки

В рамките на Индустрия 4.0 "размерът на партидата 1" играе важна роля, не на последно място от гледна точка на отдела по автоматизация на Festo. Тази нагласа трябва да бъде формирана на ранен етап. Всичко е насочено към клиента и разбира се, трябва също да е икономично. Дори когато става въпрос само за един единствен продукт и той ще бъде поръчан еднократно. Ето защо дори учениците практиканти и стажантите във Festo се конфронтират с 3D принтери, които им помагат да отпечатат конструираните от самите тях идеите – разбира се, ако времето го позволява. Така за кратко време идеите се превръщат в заготовки, които можете да докоснете.

Познатото и новото се сливат

В допълнение към необходимостта от подходящо оборудване възниква въпросът дали за това може да са необходими нови длъжностни характеристики или дали – и ако да, как – съществуващите длъжностни характеристики могат да бъдат адаптирани. Festo все още не вижда необходимост от въвеждане на напълно нови длъжностни характеристики. По-скоро досегашните се отразяват и обогатяват с допълнителни теми и обучения – например в собствената фабрика за обучение на компанията директно в производството. Освен това планирането на преместването на стажантите, т.е. ротацията в различни отдели по време на обучението, вече се адаптира в някои длъжностни характеристики.

Обучители в процес на обучение

Обучителите трябва да бъдат проактивно подготвени за темите на 4.0. В крайна сметка те са мултипликаторите за стажантите. Във Festo това се нарича "обучение на обучители". В допълнение към тези предложения за обучение например беше създаден и вътрешен "кръг 4.0", в който обучителите съвместно обмислят какво ще бъде възможно, но също така подходящо и осъществимо в бъдеще. Защото е вярно, че не всичко, което е възможно, е осъществимо, има икономически смисъл и най-вече е полезно за обучението. Във всеки случай компетентността в областта на процесите е много важна за техническото образование и квалифицираното обучение. В бъдеще тя ще бъде незаменима, за да се разбере и контролира процесът дори при непрозрачни технологии. Обучителите във Festo вече подготвят себе си и своите стажанти за това. Важен инструмент тук е системата за обратна връзка и развитие, която оптимално отразява развитието на компетентностите на всеки отделен стажант.

Индустрия 4.0 - това всичко ли е или нищо?

Технологичното усъвършенстване винаги е съществувало и едва ли ще има определена дата, от която нататък всичко ще се промени изведнъж. Това е един по-скоро бавен процес – а ние вече сме в средата му. Това са вълнуващи времена за обучителите и мениджърите по човешки ресурси. Квалифицираният работник на бъдещето трябва да знае повече, да може да прави повече и да бъде подготвен за мащабни промени. Развитието на професионалните основи ще продължи да бъде важно. Въпреки това се добавят нови съдържания и нови средства за преподаване/обучение. Във всеки случай обаче трябва да се зададе въпросът дали новите медии решават всички проблеми и дали "мозъчната структура" / неврологичното развитие се развиват със същата скорост. Защото човекът и способностите му за възприеване имат граници.

Всичко зависи от микса

Вероятно ще ни помогне една стара поговорка: Всичко зависи от микса. Запазване на изпитаното и създаване на нещо ново, което означава нещо подобно на: Във всеки случай продължаването на "старите" методи при интегрирането на нови технологии може да има смисъл в някои области. В други области обаче новите съдържания изискват и нови методи. В това отношение за обучителите и стажантите в бъдеще ще е налице "ново обучение и научаване на нови неща". И се надяваме, че със съзнателното боравене с повече или по-малко "новите" технически възможности ще бъдем до голяма степен пощадени от "бомбите".

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти "Тенденции в квалификацията" на Festo Didactic 2.2016
  2. Снимки: Fotolia, Festo
Преглед