Стандартизираната автоматизация на Festo опростява инсталирането и поддръжката в новата широкомащабна система на Biotest AG

Ефективно използване на кръвна плазма

Кръвната плазма е незаменима суровина за производството на жизненоважни медикаменти. Търсенето на световните пазари е голямо. За да бъде използвана тази ценна суровина още по-ефективно, Biotest AG разработи нова широкомащабна система за фракциониране на плазма, която ще даде възможност за получаване на пет продукта от един литър плазма вместо досегашните три. Стандартизираните компоненти на Festo опростяват инсталирането и поддръжката.

Кръвната плазма съдържа повече от 120 ценни протеина. Към тях спадат фактори на кръвосъсирването, кръвни заместители и имуноглобулини, които например укрепват отслабената имунна система на пациенти след трансплантации на органи. За да могат да използват ценната суровина по най-добрия възможен начин, компании като Biotest AG инвестират в научни изследвания и иновативни производствени методи. Това се отплаща, тъй като броят на медицинските продукти, които могат да се получат от един литър кръвна плазма, се увеличава от три на пет. Това устойчиво повишава производителността, тъй като повече от 50 % от производствените разходи се дължат на закупуването на плазма. По-ефективни методи осигуряват оптимално приготвяне на различните продукти, получени от кръвна плазма. В новата производствена база на Biotest 6000 разпределителя и 250 стандартизирани контролни табла опростяват както инсталирането на системите, така и последващата им поддръжка и трайно намаляват разходите за сервизна поддръжка.

Стандартизацията има дълготраен ефект

Стандартизацията при изграждането на новата инсталация за фракциониране на кръвна плазма на Biotest предлага предимства както за компанията, така и за производителите на системи. Докато производителите на системи могат бързо и лесно да закупуват предварително определени компоненти и да имат достъп до благоприятни условия чрез определен пул от компоненти, всички разходи по отношение на снабдяването с резервни части се намаляват за Biotest. Освен това се намалява необходимостта от обучение на персонала по сервизна поддръжка и обслужване, съкращават се престоите и се намаляват разходите за ремонти в случай на повреда. Освен това се намаляват разходите за документиране и планиране на електропотреблението.

Контролни табла на Festo в широкомащабната система за фракциониране на плазма

Опростяване на поддръжката: контролните табла на Festo бяха определени като стандарт още във фазата на планиране.

Повишен капацитет и икономическа ефективност

"При изграждането на новата сграда с модерната широкомащабна система за фракциониране на кръвна плазма имаше два основни аспекта", обяснява Матиас Мале, ръководител на отдела за техническо управление на проекти BNL, от Biotest. "От една страна, разширяване на капацитета отвъд границите на производителността на съществуващите системи, а от друга - въпросът за икономическата ефективност. Като фармацевтична компания в областта на преработката на кръвна плазма ние сме изправени пред засилваща се конкуренция в световен мащаб. Засилваме пазарната си позиция, като извличаме повече продукти от същото количество плазма", казва Мале. В новата система Biotest може да произвежда по-голям брой продукти с модерни методи и да повиши добива, както и чистотата им. "Докато със съществуващите системи, някои от които са построени през 1995 г., от плазмата можеха да се получат три различни продукта, новите системи ще могат да произвеждат до шест продукта", подчертава Мале. "Високата ефективност на производството е от съществено значение, тъй като суровината кръвна плазма представлява повече от 50 % от производствените разходи." Докато капацитетът на съществуващата система е ограничен до 800 000 литра, новата може да фракционира до 1,4 милиона литра кръвна плазма.

Участие в инженерната дейност на ранен етап

Планирането на новата система започна през 2013 г. и се очаква тя да бъде пусната в експлоатация през 2021 г. Въпреки че голяма част от системата вече е инсталирана на място, преди самото производство се извършва прэдължителен процес на валидиране и квалификация. След базовия инженеринг Festo участва и в процеса на детайлно проектиране на много ранен етап. За Вернер Гьодел, ръководител на технологичния отдел на EMSR в Biotest, беше важно да бъдат определени стандарти за определени продуктови групи за автоматизация с оглед на възможно най-голямата дългосрочна ефективност на системата. "Един от основните въпроси беше: До каква степен можем да унифицираме и стандартизираме, за да намалим например усилията за поддръжка. Важна стъпка беше използването на стандартни вентилни кутии. Поддържането на възможно най-малък брой стандарти свежда до минимум разходите за поддръжка по-късно", обяснява Вернер Гьодел.


Определени до най-малката подробност

Юрген Вебер, бивш мениджър на сегмент Pharma Deutschland, Festo, сега отговарящ за процесната промишленост в Южна Германия, участва активно във фазата на определяне на новата система. В някои случаи бяха обсъдени изключително подробни въпроси, включително използването на винтови връзки от неръждаема стомана или никелиран месинг. След като Festo беше определен като стандарт, общо седемте доставчика имаха възможност да получат достъп до съответните продукти или компоненти на пула, като напр. стандартизираните вентилни кутии, по целеви начин, като използват каталог за поръчки, специфичен за проекта, и да ги поръчат от електронна платформа.


Тясно съгласуване от самото начало

За Вернер Гьодел от Biotest тясното съгласуване с Юрген Вебер от Festo, както и със собствения отдел за поддръжка на компанията, е била особено важна в ранната фаза на планиране. "Накрая поддръжката трябва да работи с използваните продукти. Поддръжката имаше ясна препоръка за Festo. Плюсовете бяха лесното използване, добрата поддръжка и дългият експлоатационен живот", обяснява Гьодел. "По време на подготовката разговаряхме и с производители на системи и събирахме мнения в търсене на компонентите на пула. И тук се очерта ясно "да" за компонентите на Festo."

Biotest AG
Landsteinerstrasse 5
63303 Dreieich
Германия

www.biotest.com

Интересни статии

Преглед