Без излишни думи

Селективно спояване на сензорни елементи в защитено тяло

Производството на сензорни елементи за автомобилната индустрия изисква все по-сложни решения. Нова концепция за машини от IPTE Factory Automation позволява бързо и безопасно спояване на платки в пластмасово тяло. Готовата за инсталиране манипулаторна система на Festo позволява продължителност на тактовете от по-малко от три секунди въпреки подвижната маса от над 60 kg.

Днес автомобилът отдавна вече не е само средство за придвижване от точка А до точка Б. Различните функции за комфорт и безопасност го превръщат в интелигентен спътник. Днес във всяко превозно средство вече са инсталирани средно до 100 сензорни елемента, а в бъдеще се очаква броят им да се увеличава. Нарастващият брой сензорни елементи на едно и също пространство изисква все по-компактни, а в някои случаи и много здрави сензорни елементи. Производственият процес, който в резултат на това става все по-взискателен, изисква иновативни производствени решения. С една от най-новите си системи IPTE Factory Automation n.v. от Белгия успешно се справи с новите предизвикателства. В сътрудничество с Festo експертът по автоматизиране на фабрики разработи новаторска концепция за машини за селективно спояване на сензорни елементи директно в тялото.


Сигурно споени в тялото
Сензорните елементи за превозни средства, разположени извън вътрешността на автомобила, често трябва да издържат на широк температурен диапазон от под –40 °C до над 100 °C поради използването им в тежки условия, а освен това трябва да са устойчиви на корозия и удари. За да бъдат защитени, тези сензорни елементи са обхванати от солидно тяло. Вътрешните части на сензорните елементи обаче не могат да бъдат поставени в тялото напълно предварително сглобени. Отделните операции по спояване трябва да се извършват директно в тялото. Тук не са възможни конвенционални техники на спояване, като например вълново спояване или техника с припояване – пластмасовите тела не могат да издържат на термичните натоварвания при тези методи на спояване. Единствената възможност тук е по-взискателното селективно спояване. Същественото при това е: Трябва да се споява точно с правилната сила под правилния ъгъл. Необходимото високо качество на процеса, повторяемостта и скоростта на производство изискват пълна автоматизация на процесите.


Разработена е нова концепция за машини

IPTE е разработила нова програмируема система за селективно спояване за свързване на акумулатора и платката директно в защитеното тяло на сензорните елементи за превозни средства. В сътрудничество с Festo за тази цел е създадена цялостна концепция за машини. Готовата за инсталиране манипулаторна система на Festo дава възможност за продължителност на тактовете под три секунди благодарение на бързите и прецизни движения X, Y, Z и W въпреки подвижната маса от над 60 kg. Тинолът се подава с точност до 0,1 mm и при това скоростта при развиване на намотката се контролира. Допълнителни предимства на компактната система IPTE са автоматичното калибриране на накрайника, интегрираното почистване на накрайника, работата с ролка за спояване, разпознаването на цветовете и възможността за преминаване към безоловно спояване. Надеждната система за окачване гарантира, че накрайникът за спояване се притиска към платката с правилната сила, като по този начин се осигурява оптимален термичен контакт по време на процеса на спояване. Вграденият сензор за сблъсък предпазва пластината от прекомерен натиск.

Индивидуална и пълна доставка

Подкрепена от Festo в процеса на проектиране и производство, IPTE разработи порталната система XYZW с четири степени на свобода. Осите X, Y и Z са стандартни задвижвания със шпиндел и зъбен ремък от типа EGC, EGC с интегрирана измервателна система и мини шейна EGSL. За въртящия модул (ос W) Festo разработи индивидуален модул за клиента. Порталът за гъвкаво и контролирано движение на скоростта и ускорението (ос XYZ) и модулът за повдигане и завъртане ERMB са специално адаптирани към системата и се използват за повдигане и завъртане на иглата за спояване. Това позволява на системата да споява точно под правилния ъгъл и с правилната сила, дори на труднодостъпни места в тялото на сензора. Позиционирането се извършва много бързо въпреки голямата подвижна маса.

Гарантирана по-голяма безопасност

Новата концепция за машини на IPTE е универсално приложима. Освен приложенията за запояване могат да бъдат реализирани и множество други приложения, като напр. диспендиране. Festo адаптира портала, включително серво-двигателите и контролерите от типа CMMP с интерфейс Ether-Cat, към специфичните изисквания на различните приложения и го доставя като цялостна система готова за инсталиране. Festo предлага допълнително ниво на безопасност, като гарантира функционирането на системата при доставката. Клиентът не само получава готов за инсталиране манипулатор, но и може да бъде сигурен, че той ще работи перфектно още от самото начало.

IPTE Factory Automation n.v.

Geleenlaan 5
3600 Genk
Белгия

www.ipte.com

Сфера на дейност: разработване на системи за автоматизация "до ключ" за производство, тестване и допълнителна обработка на модули за платки и крайни продукти

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2014
Преглед