Прясна вода за Бурса

Система с пясъчни филтри за милионен град

Мегаполисът Бурса в Турция разполага с чиста питейна вода. Festo модернизира цялата система за пречистване на вода в Добрука, от нивото на обслужване и управление до процесните разпределители на място. Съгласуваните компоненти от Festo позволиха да бъде създадена система за автоматизация от един източник. Това включваше и доставка и инсталиране на система SCADA, квалификация на персонала на място и обучение на работното място от експерт на Festo, който работеше на пълен работен ден в продължение на една година.

Общественото дружество за водоснабдяване и канализация BUSKI отговаря за водоснабдяването в провинция Бурса в Западна Турция. Едноименната столица е четвъртият по големина метрополис в Турция. Тук живеят около 3 милиона души, а дневната нужда от питейна вода е 700 000 м³. BUSKI полага големи усилия за създаване на безотказно водоснабдяване и за изграждане на функционираща инфраструктура в съответствие с европейските стандарти.

В миналото неизправностите в системата можеха да бъдат открити само от персонала по сервизна поддръжката на място. Освен това е било извършвано времево добавяне на хлор, което е довело до колебания в качеството на водата. Модернизирането има за цел също така да спести енергия при пречистването на водата. Тази задача в никакъв случай не е нова за Festo. В Турция вече сме автоматизирали и модернизирали изцяло шест други системи за пречистване на вода.

Основна задача беше модернизирането и автоматизирането на системата с пясъчни филтри. Тук можете да узнаете, как го направихме. Или преминете директно към решението на Festo.

Питейна вода без послевкус

За да модернизира една от своите системи за пречистване на питейна вода, общинският доставчик на вода BUSKI търси опитен технологичен партньор. При подаване на офертите бяха застъпени пет цели:

Последователната автоматизация да повиши експлоатационната надеждност. Същевременно полученото в резултат на това намаление на консумацията на вода за промиване и филтърен пясък да намали разходите за пречистване на водата. Сензорната техника трябва да помогне на операторите да откриват бързо неизправностите, така че превантивната сервизна поддръжка да осигурява безпроблемна работа. В бъдеще дозировката на бактерицидните химикали да се контролира в зависимост от нуждите, за да може водата да бъде без мирис. Въпреки всичко рискът за здравето на потребителите да бъде сведен до минимум. Целенасочените курсове за обучение подготвиха оптимално персонала за ефективното обслужване на новата система.

Процесни разпределители

Изцяло автоматизирана хидротехника

В допълнение към продуктите и аксесоарите, Festo предлага цялостни решения за хидротехника. Така например нашите експерти придружаваха турския доставчик на вода от Бурса от първите стъпки на планиране до обучението на служителите при текуща експлоатация.

С пътна карта към постигане на целта

Заедно с BUSKI експертите на Festo изготвиха анализ на нуждите, който включваше всички важни за процеса на пречистване станции: филтриращите басейни, дозирането, утаителната вана, сгъстителите на утайки и хлорирането. Така се стигна до убедителна концепция, която покрива всички изисквания, като например пълна автоматизация, безпроблемна експлоатация и лесна сервизна поддръжка, но също така и квалификацията на служителите.

Най-съвременна техника за пречистване на вода

Общо 28 пясъчни филтъра могат да работят напълно автоматично след изпълнението на концепцията: Всеки филтър е оборудван с нов контролен панел и пневматично контролно табло с модулни електрически терминали CPX. Освен това е обновено главното електрическо контролно табло.

Заменихме остарялата задвижваща техника на арматурите с пневматични линейни и въртящи задвижвания. Мрежата за сгъстен въздух също беше обновена и адаптирана. Сега всеки филтриращ басейн се управлява посредством вентилни острови.

Прецизното дозиране на добавените химикали се осигурява от система, базирана на платформата за автоматизация CPX, която автоматично адаптира добавянето на химикали в зависимост от количеството на преминаващата вода. При това всички данни се прехвърлят към системата SCADA.

SCADA контролира и управлява

Това, което преди се е извършвало ръчно и е било твърде скъпо, сега се извършва от новата система SCADA, която е проектирана с дублираща безопасност на данните. Той контролира целия процес и автоматично изготвя доклади за състоянието за превантивна сервизна поддръжка или за оперативни задачи въз основа на всички данни за процеса. Вече не е необходимо служителите да записват поотделно стойности като налягане, ниво на пълнене, позиции на арматурите, срокове за подмяна на филтрите или работни часове на помпите. Вместо това сега те могат да отчитат всеки параметър централно: в новата контролна зала с видеостена, централата на SCADA. За тази цел над цялата система е инсталирана влакно-оптична мрежа.

Квалификация и обучение на работното място

Програмата за обучение на Festo Didactic включва 300 часа и дава възможност на служителите да работят безопасно със системата и нейните мехатронни или пневматични компоненти. При този вид обучение теорията и практиката се допълват по един смислен начин, а в края служителите получават сертификат от Festo.

Освен това експерт от турското ни дъщерно дружество беше на място в продължение на цяла година. Той осигури безпроблемна експлоатация по време на стартовата фаза и винаги беше на разположение, за да отговаря на въпроси. Днес самите механици на BUSKI са в състояние ефективно да обслужват и да извършват сервизна поддръжка на напълно автоматизираната система. В крайна сметка те са тези, които гарантират успеха на обновената система за пречистване на вода в в Добрука.

По-добра вода, по-голяма ефективност

Резултатът от проекта Добрука/Бурса е ясен: новата напълно автоматизирана система работи по-безопасно, икономично и мощно. Фактът, че преди това Festo е работила успешно за ISKI, най-големия доставчик на вода в Турция, беше доказателство за нашия опит в областта на хидротехниката. Немското качество, марката Festo и концепцията за автоматизация с пневматика убедиха BUSKI. Ние реализираме безопасни и чисти решения с прост дизайн на системата, със задвижвания и разпределители, които са лесни за експлоатация и сервизна поддръжка и функционират надеждно.

В сфера инженеринг бяха убедителни експертизата на турските ни колеги и предлаганата поддръжка. Сравнително ниските разходи за напълно автоматизирана система, подробният план за обучение и коучингът през първата година на експлоатация също бяха убедителни аргументи за мениджърите на BUSKI да дадат зелена светлина на нашата концепция.

Всяка капка е успех в автоматизацията

Благодарение на цялостната автоматизация са изпълнени всички изисквания на BUSKI към новото пречиствателна система. С пневматичните арматури процесите на процеса протичат надеждно и безпроблемно. Качеството на водата вече се е повишило значително – както и ефективността на третирането на водата. Загубите на филтърен пясък и вода за промиване са сведени до минимум. И не на последно място, вкусът на водата също се е подобрил значително. Много от служителите отбелязаха това на първо място.

Историята на успеха за сваляне

Пневматично модернизиране на система с пясъчен филтър. Прочетете отново тук, как са подходили BUSKI и Festo.

Преглед