Увеличаване на производството двадесет пъти

Да увеличи производството двадесет пъти беше целта на хърватската компания за автомобилна козметика Alfa Car. За тази цел целият производствен цикъл беше автоматизиран в нова производствена база. Festo достави цялостно решение за повече от 200 процесни разпределители – включително управление на проекта.

Вода, алкохол, глицерин, тензиди, олеинова и оцетна киселина, натриев и калиев хидроксид и мн. др. – за производството на автокозметика се съхраняват, транспортират, смесват и пълнят голям брой различни продукти. Това изисква сложни решения за автоматизация на процесите. С това хърватската компания за автомобилна козметика AlfaCar направи голяма крачка към бъдещето. При изграждането на нова производствена база целият производствен цикъл беше напълно автоматизиран – от суровината до линията за пълнене на готовите продукти. Един от акцентите беше непрекъснатата автоматизация на процесните разпределители.

Цялостно решение специфично за клиента

Предизвикателството е изпълнено в сътрудничество със системния интегратор Arp Lučko и Festo. При това Festo пое управлението на проекта за автоматизация на процесни разпределители. За бърза интеграция в новата система и максимална надеждност в бъдещия производствен процес бяха доставени цялостни решения специфични за клиента, обхващащи цялата гама – от блоковете на технологичните разпределители до вентилните острови. При избора на необходимите компоненти трябваше да бъде обърнато специално внимание на потенциално взривоопасната среда.

Надеждността е от значение

Един от решаващите фактори за оптимална автоматизация на процесите беше комуникацията на много различни автоматизирани сферични кранове с висшестоящата система за управление на новата система. Това изискване беше надеждно решено с помощта на шест вентилни острова от тип VTUG с връзка към шината PROFINET. Повече от 200 сферични крана от различни производители могат да бъдат управлявани напълно автоматично. Автоматизацията на сферичните кранове от един източник облекчи трайно както Alfa Car, така и Arp Lučko при проектирането и инсталирането на новата система. Това включваше и сложната координация на различните доставчици на процесни разпределители, които Festo пое в управлението на проекта.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Хърватия

Интересни статии

Преглед