5 предимства на манип. с течности с контр.налягане

Просто повече прецизност в лабораторната автоматизация

Съществуват различни системи за манипулиране с течности в лабораторната автоматизация. Festo залага на дозиращи системи с контролирано налягане за течности, тъй като те предлагат цяла гама от убедителни предимства.

Простота

Механично простите дозиращи системи с контролирано налягане изискват минимален брой компоненти. Регулатор на налягането, съчетан с предпазен клапан, повишава налягането в контейнера с течност. Това налягане изпомпва течността през маркучите и електромагнитния клапан. Накрая дюзата изпуска течността в съда през иглен накрайник с определен отвор. С лесно интегрирания генератор на налягане и вакуум работата е възможна навсякъде, например и в лаборатории без централно захранване със сгъстен въздух. Системата има малко движещи се части и е лесна за почистване, поддръжка и параметриране. Налягането се настройва в зависимост от средата, а времето за отваряне на клапана - според желания обем. Основната конструкция е винаги една и съща, но в зависимост от флуида могат да се използват различни клапани. Дозирането се извършва с клапани за течности с разделяне на средите, които трябва да са химически устойчиви за агресивни среди. Газовите клапани се използват за пипетиране. Аспирацията се извършва посредством вакуум. Накрайниците на пипетите за еднократна употреба предотвратяват замърсяването при използване на различни течности. Графичният потребителски интерфейс (GUI) служи за потребителски интерфейс.

Прецизност

За голям брой процеси в лабораторната автоматизация работата от решаващо значение е манипулирането с най-малки количества течности. С дозиращите системи с контролирано налягане обеми от 1 μl могат да се дозират прецизно и надеждно с коефициент на вариация < 1 % CV (в зависимост от количеството течност и условията на околната среда). Налягането позволява контролиране на скоростта на течността по уникален начин – независимо от функциите за дозиране, аспириране и пипетиране. Потребителите могат фино да настройват системата за оптимален дебит и прецизност. Това позволява да се постигне чисто прекъсване на капката, за да се постигне възпроизводима точност. За чувствителни течности, като например суспензии, за да се работи внимателно с разтворите, може да се използва по-ниско налягане. Освен това има много възможности за мониторинг на процесите.

Гъвкавост

Дозиращите системи с контрол на налягането са отворени и гъвкави. Много параметри могат да бъдат променяни и настройвани индивидуално. Това дава възможност за прецизно дозиране на множество различни течности. Системите могат да бъдат разширявани или адаптирани индивидуално към специфични потребности.

Мащабируемост

Тъй като много лабораторни процеси изискват прецизно манипулиране с течности, автоматизацията води до значително повишаване на производителността и подобряване на възпроизводимостта на процесите. Едно от най-големите предимства на дозиращите системи с контролирано налягане е тяхната мащабируемост. Например отделните дозиращи глави могат да бъдат комбинирани, като бъдат монтирани на релса със свободно избираема решетка. Всяка дозираща глава може да бъде управлявана самостоятелно, за да бъдат дозирани едновременно различни течности или да бъдат задавани различни обеми.

Продуктивност

За повишаване на производителността дозиращата глава може лесно да бъде интегрирана в портален апарат. Тази подсистема дава възможност за кинематични движения и боравене с течности в компактно работно пространство, напр. за подготвяне на проби или добавяне на течности в микротитърни плаки. Дозиращите системи с контрол на налягането позволяват висока производителност. Високите дебити и постоянното налягане на потока оптимизират работата в сравнение с други системи.

Festo предлага цялостно портфолио от продукти за дозиращи системи с контрол на налягането, които могат лесно да се мащабират и комбинират. Консултирайте се с експертите на Festo LifeTech за това, кои решения най-добре съответстват на вашите индивидуални изисквания по отношение на прецизност, гъвкавост или производителност.

Кратък обзор на всичко

Решения на Festo биология

Интересни статии

Преглед