Електроника за поставяне

Как електронните аксесоари завладяват фабриката

Независимо дали става въпрос за смарт часовници, фитнес гривни или очила за данни: така наречените електронни аксесоари са много популярни. В частната сфера устройствата предлагат многобройни възможности за получаване на данни. Например могат да бъдат проверени изминатото разстояние, ритъмът на съня или телесната температура. Технологията има потенциал за използване и в компаниите – особено по отношение на оптимизирането на процесите.

Терминът "електронни аксесоари" обхваща всички електронни устройства, които се носят директно на тялото. Строго погледнато, това вече включва кардиостимулатори или кварцови часовници. Най-общо казано, под това се разбират предимно устройства, които могат да се свързват в мрежа помежду си и да бъдат управлявани посредством приложение на смартфона. Поради това способността за свързване с други технологии е ключовата функция на електронните аксесоари.

Получаване на данни за физическото състояние в частната сфера

В частната сфера най-модерни са смарт часовници и фитнес гривните. Интелигентната електроника може да се използва например за определяне на скоростта на бягане и местоположението на носещия я или за определяне на пулса и сърдечния ритъм. Това позволява на потребителите да събират данни, за да разберат повече за собственото си тяло, физическото си състояние и тренировъчни навици. Освен това устройствата имат важен принос за превенцията на заболяванията и за ранното диагностициране в случай на спешност.

ProGlove използвана при Festo

Оптимизиране на процесите в компаниите

Новата технология може да доведе до ползи и в професионалната сфера. В медицината е възможно лекарите да се подпомагат взаимно по време на сложни операции, като носят очила за данни.

В производството и логистиката интелигентните очила помагат при сервизната поддръжка на машините: те обръщат вниманието на служителите на неправилно протичащи процеси и дават точни инструкции за извършване на ремонти. Те също така документират извършената работа, благодарение на което отпада необходимостта от попълване на формуляри.

ProGlove използвана при Festo

Интелигентна ръкавица използвана при Festo

И във Festo вече се използват електронни аксесоари. Във фабриката за технологии в Шарнхаузен водачите на влекачи, които транспортират готовите продукти от работните места за сглобяване, сканират стоките с интелигентната ръкавица "ProGlove".

По този начин работниците могат да работят значително по-бързо, отколкото ако им се налага да работят с допълнителен ръчен скенер. Освен това работният процес е по-ергономичен, тъй като и двете ръце на служителите са свободни, за да повдигат кутиите.

В бъдеще ProGlove ще се използва и в други области на фабриката за технологии, например в отдела за приемане на стоки или опаковане.

Преглед