Да се къпеш в електричество

Техниката на галванизиране позволява нанасяне на функционално покритие

В живота си всеки влиза в контакт с галванично третирани предмети, без да го забелязва: От рамки за очила, щекерни съединители в кафемашини, от хромираните водопроводни арматури на умивалника до поцинковани елементи в автомобилите. Инструментите или ножиците например се никелират с тази технология, за да бъдат предпазени от ръжда.

Галванизирането е процес на облагородяване на предмети изработени от електропроводими метали посредством нанасяне на тънък слой от друг метал с помощта на електричество. Техниката на галванизиране дава възможност за нанасяне на функционални покрития с дебелина от само няколко микрометра и по този начин за целенасочено и ефективно използване на суровините.

Как функционира техниката на галванизиране?

Първо една заготовка се потапя във вана, състояща се от разтвор на метална сол (електролит), и се свързва с отрицателния полюс на източник на постоянен ток (катод). Металът който трябва да се отложи, например никел, също се поставя във ваната и се свързва с положителния полюс на източника на постоянен ток (анод). При това електрическият ток разтваря метала на положителния полюс, като по този начин се превръща в метални йони. Тези метални йони се привличат към заготовката на отрицателния полюс и се отлагат там като тънко метално покритие.

По този начин предметът, който облагородявате, се покрива равномерно от всички страни със злато, никел, сребро, мед или друг метал. Колкото по-дълго обектът се намира във ваната и колкото по-силен е електрическият ток, толкова по-дебел става металният слой.

Потапяне и ецване в заводите на Festo

Festo също използва този метод в своето производство. В галваничните вани компонентите на продуктите, например тела на разпределители и цилиндри, получават необходимите свойства, като химическа устойчивост, твърдост, гланц или защита от ръжда, посредством електролитни процеси. Измитите и обезмаслени алуминиеви части от машинната обработка първо се ецват, при което се сваля слой от около 10 микрометра – еквивалентен на около 0,01 милиметра. Накрая в процеса на анодиране те получават покритие с дебелина 20 микрометра, което ги предпазва от корозия и им осигурява хлъзгава повърхност.

При планирането на галваничния отдел на фабриката за технологии Шарнхаузен беше обърнато специално внимание на енергийната ефективност. Това означава, че няколко компонента могат да бъдат анодирани едновременно в една вана и не е необходимо преоборудване при смяна на анодиращите вещества. Топлообменникът позволява оползотворяване на енергията от вентилационната система.

Преглед