Солен душ

Изпитания за корозия в камерата със солна мъгла

Снегът и поледицата понякога превръщат шофирането през зимата в голямо изпитание. Солта за насипване на пътища наистина допринасят за известна безопасност на пътищата, но тя е вредни не само за околната среда, но и за металните части на автомобилите. Солта атакува метала на каросерията, причинявайки мехурчета по боята и в крайна сметка отлепване и корозия. Устойчивостта на даден материал на корозия може да се тества в стандартизирани тестови процеси, например в камера за корозионни изпитания със солна мъгла.

В автомобилната индустрия тестовете със солна мъгла са често срещан и най-разпространен начин за изпитване на бои и други покрития. Но компонентите на технологията за автоматизация също трябва да преминат теста. В областта на технологиите под корозия се разбира предимно електрохимична реакция на метален материал с неговата околна среда. Тази реакция може да повлияе на свойствата на материала и на функцията на компонента, изработен от него.

Не всички видове ръжда са еднакви

Почти всеки материал ръждясва в някакъв момент. Най-известният продукт на корозията е червената ръжда. Той се образува от желязо или стомана посредством окисление с кислород във влажна среда. Бялата ръжда е продукт на корозията на цинка.

Festo тества нови покрития в камера за корозионни изпитания със солна мъгла

Наред с други неща, Festo тества повърхностите на компонентите и нови видове покрития в камера за корозионни изпитания със солна мъгла. Там частите висят на тънки куки и в продължение на дни често се пръскат със солна мъгла. Той е много по-солен от морския въздух и по този начин може за много кратко време да възпроизведе натоварване подобно на това, което се получава в продължение на години на използване във влажна и солена среда. Впоследствие корозията се оценява от експерти по материалите.

На теста със солна мъгла се подлагат голямо разнообразие от компоненти и части.

На теста със солна мъгла се подлагат голямо разнообразие от компоненти и части.

Различни класове на корозия

Тъй като компонентите на Festo са изложени на много тежки или леки условия на околната среда в зависимост от приложението, съществуват различни класове на корозия. Например компонентите използвани в пречиствателни системи трябва да притежават клас на корозия 3 (вторият най-висок). Това означава, че те издържат пет дни в камера за корозионни изпитания със солна мъгла без да се появят признаци на корозия. За да получат клас на корозия 4, компонентите трябва да издържат дори десет дни на солна мъгла без корозия.

Съществуват много различни възможности за надеждна защита на компонента: Металните покрития, например от цинк, могат да предпазят стоманените компоненти. Друг пример са неорганичните покрития, като двукомпонентни и прахови покрития.

Тестът със солна мъгла показва различното качество на покритието

Тестът със солна мъгла показва различното качество на покритието: Всички части са били в камера за корозионни изпитания със солна мъгла еднакво дълго време, притежават "едно и също" покритие, но са от различни доставчици.

Преглед