Интегрирани решения за манипулиране с течности

Интегрирани решения за манипулиране с течности

По-висока ефективност за производителите в областта на лабораторната автоматизация и много други промишлености

Една от централните теми в лабораторната автоматизация е манипулирането с най-малките количества течности – от милилитри до нанолитри. За тази цел Festo предлага компактни и перфектно интегрирани функционални единици. Със стандартизираните компоненти производителите на съоръжения и оборудване могат да съкратят времето за обработване и същевременно да изпълнят високите изисквания към качеството по безопасен и ефективен начин. Това превръща Festo в ценен партньор не само за клиентите в сектора на здравеопазването, но и за други промишлени сегменти, където се изисква прецизно манипулиране с течности – например при производството на хранителни продукти и козметика, при печатането и почистването или в процесите на отглеждане и размножаване.

Festo предлага цялостна система

Дозиращата глава VTOE е първото модулно цялостно решение, разработено от самата компания Festo, за бързо и точно дозиране на най-малките течности. Това позволи на Festo да предложи на клиентите си цялостна система за манипулиране с течности, включително кинематика. Използва се функционалният принцип ("налягане над течност") "дозиране с контролирано налягане".

Прецизно дозиране на течности с контрол на налягането

Прецизно дозиране на течности с контрол на налягането

С помощта на пропорционален регулатор на налягането – като VEAB – се създава налягане в напълнения резервоар. Течността преминава по друга линия към дозираща глава или към клапан с разделяне на средите. Посредством отваряне и затваряне на клапана – например VYKA или VYKB – дозирането се извършва посредством специални флуидни фитинги с натискане – NLFA – с дозираща игла – VAVN. Можете да регулирате количеството течност, което искате да дозирате, посредством налягането и времето за отваряне на клапана. Времето за отваряне, напр. може лесно да бъде зададено с модула за задействане на клапани VAEM. С тази структура и подходяща система за манипулиране микротитърните плаки могат да бъдат напълнени прецизно за възможно най-кратко време, например при автоматизиране на лабораториите.

Интегрирано решение за манипулиране с течности и кинематика

Интегрирано решение за манипулиране с течности и кинематика.

Нови възможности за приложение

Електромагнитните клапани с разделяне на средите VYKA и VYKB, както и пневматичният клапан с разделяне на средите VZDB, откриват напълно нови възможности за приложение извън лабораторната автоматизация. Сред тях са например добавянето на аромати към хранителни продукти или на мастило в печатарската промишленост, почистването на кравешки биберони, управлението на течностите в зъболекарските столове или имунизирането на яйца в процеса на люпене.

Иновативни решения за дозиране и още

Модулът за задействане на клапани VAEM е друг продукт на LifeTech, който предлага много разнообразни възможности за приложение. Той може да превключва най-различни електромагнитни клапани и позволява лесно параметриране на всички стойности на намаляване на тока на задържане. Можете лесно да конфигурирате индивидуалното си решение за дозиране – от единична до дванадесетканална дозираща глава, включително модула за задействане на клапани VAEM.

По-ефективно пипетиране

Развойният екип на LifeTech в Бостън, САЩ, разработи новата дозираща глава VTOI, която може да дозира на осем изхода през един вход. Освен това VTOI може да се използва и за пипетиране, т.е. за поемане на течности от произволни източници и разпределянето им на друго място. Всичко това допринася значително за по-нататъшното ускоряване на централните процеси в лабораторната автоматизация. Екипът в Бостън работи и върху цяла система от пипети, както и върху децентрализирано генериране на налягане и вакуум. Festo открива все повече възможности и нови перспективи пред производителите, за да направи прецизното манипулиране с течности още по-ефективно.

Дозираща глава VTOE: готово за инсталиране решение за дозиране

VTOE

 • Решение за дозиране с възможност за конфигуриране, състоящо се от канална пластина, дозиращи клапани и дюзи, с разделяне на средите
 • С висока прецизност
 • Типичен коефициент на вариации (CV): < 1% при 10 до 1000 μl
 • Дозиращ клапан за чувствителни и агресивни течни среди с разделяне на средите
 • Добра възможност за промиване и малък вътрешен обем

Линк към онлайн магазина

Дозираща глава VTOI: изключително прецизна

Дозираща глава VTOI

 • За дозиране на течност в 8 паралелни канала
 • 9 mm размер на растера идеален за микротитърни плаки
 • Обикновена конструкция с възможност за подреждане за повишена пропускателна способност
 • Цялостна система само с няколко компонента

Повече информация за продукта (PDF)

Модул за задействане на клапани VAEM: лесно задвижване на клапани с намаляване на тока на задържане

Модул за задействане на клапани VAEM

 • Много бързо задействане на клапани с временно разрешение от 0,2 ms
 • Цифров интерфейс (RS232 и Ethernet) за конфигуриране и задействане на клапаните
 • Лесно регулиране на коефициента на калибриране между отделните канали (време за отваряне на клапан)
 • 24 V пусков вход за задействане на клапана
 • Графичен потребителски интерфейс (GUI) за най-лесно обслужване и прегледно визуализиране

Линк към онлайн магазина

Клапани: с разделяне на средите за агресивни течности

Клапани

Клапани с разделяне на средите VYKA/VYKB/VZDB: компактни и изключително прецизни

 • Материали включени в списъка на FDA
 • Разработено съгласно ISO 13485
 • Надеждно разделяне на средите

− За агресивни течности

- Много лесно за почистване

 • Гъвкава употреба благодарение на 3/2 и 2/2 (NC/NO)
 • Различни номинални ширини за дозиране, аспириране и приложения с непрекъснат поток
 • Различни номинални ширини за дозиране, аспириране и приложения с непрекъснат поток

Повече информация за продукта (PDF)

Фитинги за флуиди и дозираща игла: материали, включени в списъка на FDA

NLFA_VAVN

Съединител за флуиди NLFA и дозираща игла VAVN: лесен за сглобяване

 • Фитинги за течни среди, особено подходящи за лабораторни приложения
 • Пет варианта на фитинги за множество маркучи
 • десет варианта с опция за конус и фаска
 • Подходящо за агресивни течности
 • Материали включени в списъка на FDA
 • Отлична възможност за промиване благодарение на връзката без мъртво пространство

Повече информация за продукта (PDF)

Интересни статии

Преглед